Bijzondere weken

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De afgelopen weken waren vrij rustig. Tenminste, voor de meeste fractiegenoten. Ik heb zomaar het idee dat de onderhandelaars en de informateur onze ‘rust’ compenseren door wat extra vergaderingen te ‘draaien’. Wij worden periodiek, hetzij heel vroeg in de avond of zeer laat in de avond via de e-mail of een extra vergadering bijgepraat waarin wij de onderhandelaars ook laten weten of ze, wat ons betreft, op de goede weg zitten. Zo hebben we vanavond weer om 22:00 een fractieoverleg.

In het kader van het inwerkprogramma was er woensdagavond 2 april een thema-avond over integriteit. Wat is integriteit? Wanneer moet je van stemming onthouden? Wanneer is er sprake van een onverenigbaarheid van functies? Leerzaam en goed om het er ook met elkaar over te hebben!

Woensdagavond 16 april was er vergadering van de gemeenteraad. De vaststelling van het Reglement van Orde en het kiezen van een Presidium (= soort agendacommissie die raadsvergaderingen voorbereid) staan op de agenda. Voor het oog totaal onbelangrijke agendapunten.... Een duidelijk Reglement en effectief Presidium kunnen echter heel positieve invloed hebben op effectief functioneren van de gemeenteraad en kwalitatief goede besluitvorming!! Onbelangrijk of suffig? Ik dacht het niet! Dat we er met z'n allen zo'n 50 minuten over gesproken hebben, is echter wel weer enigszins bedenkelijk…. Hopelijk gaat het  niet iedere vergadering zo.

Zo ‘kabbelen’ de bijzondere dagen en weken voorbij. Bijzonder zijn altijd de christelijke feestdagen als Goede Vrijdag en Pasen. Het is jaarlijks weer goed om bij deze bijzonder en mooi om bij deze heilsfeiten stil te staan waarin de kern van het christelijk geloof, verzoening door voldoening, zo bijna zichtbaar uit de Bijbel naar voren komt.

Peter van den Berg
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»