Bijzondere weken

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De afgelopen weken waren vrij rustig. Tenminste, voor de meeste fractiegenoten. Ik heb zomaar het idee dat de onderhandelaars en de informateur onze ‘rust’ compenseren door wat extra vergaderingen te ‘draaien’. Wij worden periodiek, hetzij heel vroeg in de avond of zeer laat in de avond via de e-mail of een extra vergadering bijgepraat waarin wij de onderhandelaars ook laten weten of ze, wat ons betreft, op de goede weg zitten. Zo hebben we vanavond weer om 22:00 een fractieoverleg.

In het kader van het inwerkprogramma was er woensdagavond 2 april een thema-avond over integriteit. Wat is integriteit? Wanneer moet je van stemming onthouden? Wanneer is er sprake van een onverenigbaarheid van functies? Leerzaam en goed om het er ook met elkaar over te hebben!

Woensdagavond 16 april was er vergadering van de gemeenteraad. De vaststelling van het Reglement van Orde en het kiezen van een Presidium (= soort agendacommissie die raadsvergaderingen voorbereid) staan op de agenda. Voor het oog totaal onbelangrijke agendapunten.... Een duidelijk Reglement en effectief Presidium kunnen echter heel positieve invloed hebben op effectief functioneren van de gemeenteraad en kwalitatief goede besluitvorming!! Onbelangrijk of suffig? Ik dacht het niet! Dat we er met z'n allen zo'n 50 minuten over gesproken hebben, is echter wel weer enigszins bedenkelijk…. Hopelijk gaat het  niet iedere vergadering zo.

Zo ‘kabbelen’ de bijzondere dagen en weken voorbij. Bijzonder zijn altijd de christelijke feestdagen als Goede Vrijdag en Pasen. Het is jaarlijks weer goed om bij deze bijzonder en mooi om bij deze heilsfeiten stil te staan waarin de kern van het christelijk geloof, verzoening door voldoening, zo bijna zichtbaar uit de Bijbel naar voren komt.

Peter van den Berg
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»