Cijfers over jongeren

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

Het sociaal team draait. Het zorgloket doet zijn werk. Waddinxveners weten de weg te vinden naar beide instanties en worden geholpen. Welzijnsinstellingen, huisartsen, wijkverpleegkundigen, kerken en wijkplatforms denken mee over wat en hoe ze kunnen bijdragen aan het nieuwe zorglandschap. Voor alle partijen is het vaak nog wennen aan de nieuwe situatie na 1 januari, maar er is grote bereidheid om samen de weg te vinden.

Grote risico's: hoe kan dat?

Mooi dat er zoveel positieve wil is. Maar jammer dat er zoveel negatieve aandacht moet uitgaan naar de cijfers. U heeft in de afgelopen weken vast wel meegekregen dat we in Waddinxveen te maken hebben met forse kortingen op de budgetten die we van de rijksoverheid krijgen. Vooral op het gebied van jeugd lijken we grote risico’s te lopen. Hoe kan dat?

De budgetten die we van het rijk krijgen, zijn gebaseerd op cijfers over het zorggebruik uit eerdere jaren en uit verschillende bronnen. Vorig jaar al hebben we berekend dat dit voor Waddinxveen een tekort zou opleveren. Maar dit jaar is daar bijgekomen dat de wijze waarop het rijk de budgetten verdeelt de komende jaren wordt aangepast. De prognoses geven daardoor een nog slechter beeld. In het slechtste scenario komen we over enkele jaren jaarlijks 3 miljoen euro tekort.


Tekort nauwkeuriger berekenen
De grote vraag is: hoe reëel is dat tekort en wat kunnen we eraan doen? Als je wilt weten hoeveel de zorg voor de jeugd in werkelijkheid kost, zul je gegevens nodig hebben over het aantal jongeren in zorg, welke zorg ze ontvangen en wat de kosten daarvan zijn. Die gegevens moeten we sinds 1 januari zelf verzamelen en bewerken. Dat is een enorme klus. Bedenk alleen al dat sommige jeugdzorginstanties niet gewend zijn maandelijks gegevens te leveren of een nota te sturen en dat bijvoorbeeld medische instanties declareren op basis van de Diagnose Behandel Combinatie. We zijn nu druk bezig met deze klus en hopen binnenkort de eerste resultaten te hebben. Op basis daarvan willen we betrouwbare gegevens produceren over hoeveel jeugdzorg wordt verleend in Waddinxveen en wat dat kost. En pas dan kunnen we nauwkeuriger berekenen wat we tekort (gaan) komen.


Zorg voor jeugd beter organiseren
Maar intussen zitten we natuurlijk niet stil. We staan hoe dan ook voor de opgave om de zorg voor de jeugd beter te organiseren, beter voor de cliënten, maar ook beter in de zin van het terugbrengen van de kosten. Dat is geen eenvoudige opgave. Het vraagt vaak een andere manier van denken, van zowel cliënten als van zorgaanbieders. We willen bijvoorbeeld dat opvoedvragen en –problemen in een vroeg stadium worden besproken, zodat zwaar ingrijpen in een later stadium voorkomen kan worden.

Hoe doen we dat? Door innovatie-ateliers, sessies waarin we met zorgaanbieders plannen ontwikkelen voor andere manieren van zorgverlenen. Maar ook door het opstellen van een preventieplan (besluitvorming in de gemeenteraad van 8 juli), waarin een groot aantal voorstellen staat voor maatregelen in de preventieve sfeer. En dat zijn nog maar twee voorbeelden.

Voor enkele honderden jongeren
Eén ding blijft vooral belangrijk: we doen het voor die enkele honderden jongeren in Waddinxveen die te maken hebben met een beperking, of met een onveilige opvoedomgeving, of met psychische problemen, of met andere problemen. En natuurlijk zijn hun ouders of opvoeders hierbij een belangrijke partner. Mocht u ideeën hebben of tips, dan hoor ik het graag! Mijn mailadres is j.nieboer@waddinxveen.nl.


Jannette Nieboer
wethouder 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»