Cultuur-historisch erfgoed in goede handen?

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

"Economie is belangrijk, maar verwaarloos de cultuur-historie niet!" Een geluid dat we regelmatig horen. In de achterliggende jaren zijn helaas diverse beeldbepalende panden in Waddinxveen verdwenen. Met het nieuwe monumentenbeleid kunnen we weer vooruit kijken!

Terugblik
Niet alleen bij de sloop van de voormalige dokterswoning maar ook bij de vaststelling van de ‘Gebiedsvisie Bloemendaalse Polder’ en het ‘Beeldkwaliteitsplan Van Station tot Brug’ hebben wij als PCW nadrukkelijk aandacht gevraagd voor inventarisatie en behoud van cultureel erfgoed.

De PCW is van mening dat een prettig woon- en leefklimaat mede wordt bepaald door een goede ruimtelijke ontwikkeling. Afwisseling in woonmilieus en bouwstijlen levert daaraan een belangrijke bijdrage. Als PCW hebben wij daarom, gesteund door een grote meerderheid van de gemeenteraad, aandacht gevraagd om bij nieuwe ontwikkelingen extra aandacht te geven aan de entreegebieden van ons dorp. Maar niet alleen nieuwe ontwikkelingen vragen onze aandacht. De bescherming van cultuur-historisch erfgoed bepaalt mede de leefbaarheid en de kwaliteit van ons woon- en leefklimaat.

Als raadslid van een christelijke partij hecht ik waarde aan cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld historische gebouwen of een landschappelijke inrichting. We moeten zuinig zijn op waardevolle elementen uit het verleden, om die door te kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het verleden, het heden en de toekomst zijn niet van ons. Het is ons ‘uitgeleend’ (rentmeesterschap) en God staat daarboven.


Beoordeling collegevoornemen
We zijn daarom blij dat het college nu met een voorstel komt om cultuurhistorie de aandacht te geven die het verdiend! De kern van het collegevoorstel is:
- op basis van vrijwilligheid kan een pand aangewezen worden als gemeentelijk monument;
- deze aanwijzing betekent dat een monument niet gesloopt mag worden en dat een onderhoudsverplichting van toepassing is;
- daartegenover staat het voordeel dat 50% van het ozb-tarief wordt kwijtgescholden en dat tegen een gereduceerd tarief een restauratielening kan worden verkregen.

Ik hoop dat met dit nieuwe beleid een impuls wordt gegeven aan historische bouwwerken en plaatsen. In dit verband heb ik namens onze fractie aandacht gevraagd voor de ‘aanwijzing’ van bijvoorbeeld gedenktekens of de 'oude begraafplaats' aan de Kerkweg-West als erfgoed.

Wij horen graag uw mening
Graag komen wij in contact met bezitters van cultuur-historische panden of mensen die deskundig zijn op dit gebied. Wij kunnen van uw kennis leren! Als u uw mening en kennis met ons wilt delen, stuur dan een e-mail naar info@kiespcw.nl.

Peter van den Berg
(raadslid PCW)
Eerder geplaatst op: www.dewaddinxvener.nl

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»