Cultuur-historisch erfgoed in goede handen?

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

"Economie is belangrijk, maar verwaarloos de cultuur-historie niet!" Een geluid dat we regelmatig horen. In de achterliggende jaren zijn helaas diverse beeldbepalende panden in Waddinxveen verdwenen. Met het nieuwe monumentenbeleid kunnen we weer vooruit kijken!

Terugblik
Niet alleen bij de sloop van de voormalige dokterswoning maar ook bij de vaststelling van de ‘Gebiedsvisie Bloemendaalse Polder’ en het ‘Beeldkwaliteitsplan Van Station tot Brug’ hebben wij als PCW nadrukkelijk aandacht gevraagd voor inventarisatie en behoud van cultureel erfgoed.

De PCW is van mening dat een prettig woon- en leefklimaat mede wordt bepaald door een goede ruimtelijke ontwikkeling. Afwisseling in woonmilieus en bouwstijlen levert daaraan een belangrijke bijdrage. Als PCW hebben wij daarom, gesteund door een grote meerderheid van de gemeenteraad, aandacht gevraagd om bij nieuwe ontwikkelingen extra aandacht te geven aan de entreegebieden van ons dorp. Maar niet alleen nieuwe ontwikkelingen vragen onze aandacht. De bescherming van cultuur-historisch erfgoed bepaalt mede de leefbaarheid en de kwaliteit van ons woon- en leefklimaat.

Als raadslid van een christelijke partij hecht ik waarde aan cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld historische gebouwen of een landschappelijke inrichting. We moeten zuinig zijn op waardevolle elementen uit het verleden, om die door te kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het verleden, het heden en de toekomst zijn niet van ons. Het is ons ‘uitgeleend’ (rentmeesterschap) en God staat daarboven.


Beoordeling collegevoornemen
We zijn daarom blij dat het college nu met een voorstel komt om cultuurhistorie de aandacht te geven die het verdiend! De kern van het collegevoorstel is:
- op basis van vrijwilligheid kan een pand aangewezen worden als gemeentelijk monument;
- deze aanwijzing betekent dat een monument niet gesloopt mag worden en dat een onderhoudsverplichting van toepassing is;
- daartegenover staat het voordeel dat 50% van het ozb-tarief wordt kwijtgescholden en dat tegen een gereduceerd tarief een restauratielening kan worden verkregen.

Ik hoop dat met dit nieuwe beleid een impuls wordt gegeven aan historische bouwwerken en plaatsen. In dit verband heb ik namens onze fractie aandacht gevraagd voor de ‘aanwijzing’ van bijvoorbeeld gedenktekens of de 'oude begraafplaats' aan de Kerkweg-West als erfgoed.

Wij horen graag uw mening
Graag komen wij in contact met bezitters van cultuur-historische panden of mensen die deskundig zijn op dit gebied. Wij kunnen van uw kennis leren! Als u uw mening en kennis met ons wilt delen, stuur dan een e-mail naar info@kiespcw.nl.

Peter van den Berg
(raadslid PCW)
Eerder geplaatst op: www.dewaddinxvener.nl

« Naar het overzicht

@KiesPCW
 • PCW
  👉 bij omgeving van de school tijdens het halen en brengen van de kinderen 👉 tekort aan plekken voor kinderopvang en… https://t.co/xdQJdk93Um
  20-11-2020
 • PCW
  Vanmiddag was ons raadslid @sylviavdkrol bij het digitale werkbezoek van de raad aan de scholen (Dick Brunaschool e… https://t.co/r91GR1z3sT
  20-11-2020
 • PCW
  Onze nieuwe fractievoorzitter, Jannes Berghout, heeft gisteren zijn eerste algemene beschouwingen gehouden n.a.v. d… https://t.co/qzMPERo9jm
  12-11-2020
 • PCW
  De nieuwe fractievoorzitter van de PCW, Jannes Berghout, heeft vandaag zijn eerste algemene beschouwingen gehouden… https://t.co/LRr1IY02yi
  11-11-2020
 • PCW
  Wist je dat 1 op de 3 Nederlanders vanaf 16 jaar mantelzorger is? Vandaag, tijdens de dag van de mantelzorg, laten… https://t.co/WQZkic2pHv
  10-11-2020

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

 • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
 • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»