De boog kan niet altijd gespannen staan

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Vermoeid kom ik thuis van de raadsvergadering en plof in mijn stoel: hè, hè, eindelijk rust. Eventjes geen politiek, eventjes geen verplichtingen… rust!
Dit beeld moet iedereen herkennen, of je nu werkt of niet, je lichaam heeft rust nodig, je gedachten hebben rust nodig, je geest heeft rust nodig. Werk vraagt inspanning, opvoeden vraagt inspanning, ondernemen vraagt inspanning. En ga zo maar door! En daar blijft het niet bij: inspanning gaat ook vaak gepaard met spanning: spanning om op tijd je targets te halen, spanning om je kinderen, spanning over je bedrijfsresultaat. Het gaat allemaal door. En op een gegeven moment verzucht je: " Hè, hè, eindelijk rust!"

De maatschappij zit vol onrust: planningen moeten gehaald worden, omzetcijfers moeten stijgen, kinderen moeten voor het werk nog naar de crèche, oudere kinderen moeten snel eten en moeten naar sport. Opschieten, opschieten, opschieten!
En op een gegeven moment besef je: nu moet ik rust nemen. M’n lichaam trekt het niet meer. Ik kan niet meer goed denken, ik kan me niet meer concentreren. Ik moet rust hebben!. Soms heb je het zo druk, dat je het zelf niet eens in de gaten hebt en moet je huisarts het tegen je zeggen: "Ga eens rustig aan doen!” Je bent gestresst, je zit tegen een burn-out aan.

PCW kiest voor rust
In het verkiezingsprogramma van de PCW kiezen we voor rust! Omdat burgers rust nodig hebben. Omdat werknemers en werkgevers rust nodig hebben. In het belang van hun gezondheid en in het belang van de volksgezondheid.

Het begrip rust kent diverse betekenissen. Zo staat rust tegenover onrust. Ontspanning werkt dan vaak helend. Maar we kennen het begrip ook als "fundatie”. Vanuit die betekenis van rust kan gebouwd worden aan de samenleving, Die rust vormt een basis voor stabiliteit. Winkelen en sporten, zijn noodzakelijke ontspanningsactiviteiten, die een mens zeker rustig kunnen maken.
Maar in het christelijke woord "rust” zit meer verborgen. Dan gaat het om reflectie, bezinning, meditatie, goed doen vanuit het hart!

De PCW slogan "rust is een must” heeft beide rust-elementen in zich, maar zet een extra dikke streep onder die tweede vorm. Daarom zetten we achter de slogan "zeker op zondag”! In de Bijbel vinden we in Markus 3 het verhaal over de man met de verschrompelde hand. Jezus genas die hand op de sabbat! (Hoewel er geen levensbedreigende situatie was). De Farizeeërs waren er kwaad om, maar Jezus nam er afstand van. Hij zei: "Is het op de rustdag geoorloofd goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden?”
Hier kunnen we dit van leren: de rust is er niet om als Farizeeër wettisch te handhaven, maar om te vieren: om goed te doen (ook ten bate en ter bescherming van jezelf) en om oog te hebben voor de ander en voor De Ander. Om rust te vinden.

Rust is een must! Rust is een opdracht en tegelijk een geschenk! En daarom ben ik er zo zuinig op!

Ton van Doorn
raadslid PCW

Speerpunt 7 uit het verkiezingsprogramma:

Rust is een must, zeker op zondag, en we willen geen stressmaatschappij

De PCW kiest voor welzijn en dat is meer dan welvaart. Wij willen de 24‑uurs stressmaatschappij niet bevorderen, maar zijn voor de zondagsrust. Zondag is een dag van rust, waarop de winkels en bedrijven gesloten blijven. Een dag van kerkgang, bezinning, sociale contacten en uitrusten. Daarmee zijn ook de kleinere winkeliers, ondernemers en werknemers van het midden- en kleinbedrijf geholpen.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»