De eerste 100 dagen van een fractievertegenwoordiger

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

‘Wat ben je geworden? Fractievertegenwoordiger? Wat is dat?’

Ik krijg het maar niet uitgelegd aan familie en vrienden.
‘Zo, zit jij tegenwoordig in de politiek? Dat je dat leuk vindt.’
‘Tsja’.
‘Vind je het leuk?’
‘Ik weet nog niet, ik denk het wel,  ik ben nog aan het wennen…’
Maar… fractievertegenwoordiger? Hoe krijg je dat voor elkaar?’
‘Wat bedoel je?’
‘Nou, dan ben je toch de baas van zo’n partij? En dat vind ik nogal snel want je wordt toch eerst gewoon raadslid en je weet nog niet eens of je politiek leuk vindt?’
‘Jij hebt het over een fractievóórzitter, maar ik ben fractievertegenwóórdiger.’
‘O, is dat niet hetzelfde?’
‘Nee, ik ben geen raadslid. Ik vertegenwoordig alleen de fractie.’
‘Je bent géén raadslid?? Maar wat ben je dan wel en wat doe je dan?’
 
Tsja, wat doe ik eigenlijk? Hoe vertegenwoordig ik de PCW-fractie dan?
Een collega van mij denkt gelijk te weten wat een fractievertegenwoordiger is: ‘O, dan zit je zeker in de schaduwfractie, zo heet dat bij ons.’ 
Ik aarzel. Schaduwfractie…dat klinkt zo schimmig. 
‘O joh, jij zit in de steunfractie’.
Zit ik in de steunfractie? Weer weet ik het niet. Dit klinkt alsof de PCW bijna omvalt en nog net overeind gehouden wordt door fractievertegenwoordigers.
Wie zou die term eigenlijk uitgevonden hebben? Ik had tot september nog nooit van een fractievertegenwoordiger gehoord. 
‘Dat klopt’,  verzekerde een ervaren raadslid me, ‘tot de verkiezingen in maart noemden we dat een duo-raadslid’.

  

Duo-raadslid

Over een duo-raadslid heb ik buiten Waddinxveen ook nog nooit over horen spreken. In het hele land kan je terecht in een steunfractie of schaduwfractie, maar in Waddinxveen ben je duo-raadslid of fractievertegenwoordiger. Zou dat nou te maken hebben met de zelfstandigheid van Waddinxveen? Zo’n beetje elke gemeente om ons heen is gefuseerd, maar Waddinxveen houdt trots haar zelfstandige status. Daarbij horen kennelijk ook eigen termen als duo-raadslid en fractievertegenwoordiger. Hoewel…om overeind te blijven in het fusiegeweld zou je toch maar beter snel een steunfractie kunnen aanschaffen…

Waarschijnlijk vonden ze het in Waddinxveen toch te veel eer, die titel duo-raadslid. Het suggereert immers dat je een soort parttime raadslid bent. Maar je bent geen raadslid. Je vertegenwoordigt alleen je fractie. Vandaar die nieuwe term. (Denk ik).
 
De eerste raadsvergadering
Vanavond word ik benoemd als fractievertegenwoordiger. Met mijn gloednieuwe pasje, dat toegang geeft tot alle (geheime) ruimtes in het gemeentehuis, probeer ik binnen te komen. Het lukt! De deur gaat open! Nooit hoef ik meer een afspraak te maken en een nummertje te trekken om een vers rijbewijs te mogen afhalen (binnen de openingstijden van de balie). Voortaan loop ik met mijn pasje naar binnen en met de vaste stem van een fractievertegenwoordiger zal ik zeggen: 1 rijbewijs alstublieft, ik kom het na de raadsvergadering ophalen.
In de hal zie ik raadsleden kletsen en koffie pakken. Terwijl ik nog droom over de ongekende mogelijkheden van het pasje, pak ik ook een bak koffie.
‘Nee meneer, het publiek krijgt straks koffie in de raadszaal!’ De bode kijkt niet onvriendelijk, maar wel beslist. 
‘Ik ben geen publiek,’ wil ik zeggen, maar ik zwijg, want ik ben het wel. Pas vanaf agendapunt 7.1 ben ik geen publiek meer.
 
Ik geef elk raadslid een hand en stel me voor. Dat is de gewoonte, leer ik. ‘Goedenavond, ik ben de nieuwe fractievertegenwoordiger voor de PCW.’ (Bijna). Een VVD-raadslid wenst me sterkte. Heb ik dat nodig dan? Een D66-raadslid verwelkomt me erg vriendelijk. De burgemeester is als voorzitter verdiept in wat komen gaat… toch maar even voorstellen. 
 

 ‘Maar wat doe je nu precies als fractievertegenwoordiger?’ Aan het antwoord op die vraag moet ik nog beginnen.  Ik denk dat ik nog negenennegentig stukjes moet schrijven om mijn eerste honderd dagen te verwerken...

Om 22.30 uur is agendapunt 7.1 aan de orde. Bij dit punt wordt een raadslid geïnstalleerd en een fractievertegenwoordiger benoemd. Het raadslid is echter al aan het begin van de vergadering geïnstalleerd, gelijk na het afscheid van het raadslid dat hij opvolgde. De burgemeester maakt grote stappen en denkt dat hij agendapunt 7.1 daarom kan overslaan. Hij is al bij 7.2. Ik vrees al de rest van de avond gewoon publiek te moeten blijven, maar gelukkig bestaan er griffiers! De griffier fluistert de burgemeester in het oor dat hij nog een fractievertegenwoordiger moet benoemen. De burgemeester pakt zijn hamer en zegt: ‘Het voorstel is om …..’ Hij stokt, hij weet mijn naam niet meer. Terwijl mijn naam nota bene in een heus raadsvoorstel genoemd staat. (Vooruit, ik moet het raadsvoorstel delen met het geïnstalleerde raadslid, maar ik wordt wél genoemd met naam en toenaam).

 
De burgemeester is de kluts kwijt. De griffier fluistert hem de naam van de nieuwe fractievertegenwoordiger in. ‘O ja’,  zegt de burgemeester, ‘Martijn Kortleven, die heb ik geloof ik aan het begin van de avond een hand gegeven.’ Hij kijkt zoekend rond, maar hij vindt me niet. Ik steek mijn hand op (mag dat zomaar?), maar zijn blik is al verder. Dan valt de hamer. Ik ben benoemd…als hamerstuk. Gelukkig heeft niemand tegengestemd. 
Mijn eerste dag als fractievertegenwoordiger eindigde gelijk met de raadsvergadering: op woensdag 24 september om 0.00 uur…
 
Martijn Kortleven
fractievertegenwoordiger PCW 

 

 

 

 

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»