De fractievergadering

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Thuis weten ze het: op maandagavond ben ik niet thuis, dan is er fractievergadering. Onze fractie komt bijeen in de B en W kamer. Eerlijk gezegd een luxe! Goede stoelen, een grote ovale tafel en veel ruimte. (je kunt elkaar geen schop onder tafel geven;) )

Iedere fractievergadering begint met gebed en Bijbellezen. De keuze van het Bijbelgedeelte is aan de fractievoorzitter. Zelf kies ik meestal een gedeelte dat me in het weekend heeft bezig gehouden, al of niet gerelateerd aan de politiek, of een gedeelte dat past bij het kerkelijk jaar. Ik lees het Bijbelgedeelte niet van het beeldscherm af, maar gewoon uit mijn Bijbel. Die ligt tijdens de vergadering ook (symbolisch) op tafel. 
 
De PCW raadsleden wonen de fractievergadering nagenoeg altijd bij. De steunfractieleden zoveel mogelijk. De beide wethouders zijn niet altijd aanwezig. Dat hangt van hun agenda af en van de agenda van de fractievergadering. Maar ook in het kader van dualisme is het correct als zij niet iedere fractievergadering bijwonen. 


Vaste punten tijdens een vergadering zijn: een terugblik en een vooruitblik op (raads)vergaderingen  en andere bijeenkomsten. Terugkijken betekent vooral evalueren: wat ging er goed, wat ging er niet goed, wat zijn leer- en aandachtspunten. Vooruitkijken neemt vaak meer tijd in beslag, dan omzien. Dat is logisch, want voor toekomstige vergaderingen moeten ook nog standpunten geformuleerd worden. Vooral een raadsvergadering vraagt om meningsvorming. 
 
Binnen de fractie houden groepjes fractieleden zich met politieke blokken bezig. Een dergelijke fractiegroep heeft gevoelige raadsvoorstellen al onderling met elkaar gecommuniceerd. In de fractievergadering doen zij daar verslag van, komen knelpunten ter sprake en wordt het standpunt van de gehele fractie bepaald. 
 
Andere elementen van de fractievergaderingen zijn: ingekomen brieven en e-mails, verdeling uitnodigingen van bijeenkomsten, afspraken over profilering, en actualiteiten van de dag. 
 
Omdat de meeste fractieleden ook nog een volledige baan hebben, leggen (fractie)vergaderingen en ander raadswerk, een behoorlijk beslag op hun tijd. Ik vind dan ook dat fractievergaderingen zoveel mogelijk in een ontspannen sfeer moeten plaats vinden. De boog van mensen kan immers niet altijd gespannen staan. Ik probeer de vergaderingen tegelijk wel wat strak te leiden, zodat de fractieleden nog op tijd thuis zijn en nog iets met hun vrouw, man, en anderen kunnen drinken en samen zijn. Investeren in de politiek is belangrijk, maar investeren in je relatie en gezin zeker niet minder.

 

Ton van Doorn

fractievoorzitter PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»