De overgang

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

 

Hè hè, de datum van 1 januari 2015 zijn we gepasseerd. We hebben de oude Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ en de Wet op de Jeugdzorg ingeruild voor de nieuwe Wmo 2015, de Jeugdwet en nog twee wetten over (langdurige) zorg. Hoewel sommigen leken te verwachten dat dit met een flinke knal, veel gedoe en vooral veel narigheid gepaard zou gaan, is de overgang heel rustig verlopen. Het enige geknal dat hoorbaar was, kwam van het Nieuwjaars vuurwerk – en dat levert dan weer een andere discussie op.
 
In het gemeentehuis kijken we moe, maar voldaan terug op 2014. In de laatste maanden moest verschrikkelijk veel geregeld worden. Met meer dan honderd zorgaanbieders zijn in regionaal verband overeenkomsten gesloten, met ketenpartners zijn afspraken gemaakt en ons sociaal team werd ingericht en ging direct aan het werk.
 
Daarbij was onze eerste focus: bevorderen dat de zorggebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de overgang naar nieuwe wetten. Dat is gelukt.
 

Maar de grootste klus moet nog uitgevoerd worden: de transformatie van de tot nu toe gebruikelijke vormen van zorg naar nieuwe vormen. In de eerste plaats hopen we dit te bereiken door de inzet van het sociaal team. Daarnaast is het van belang dat allerlei zorgaanbieders en andere organisaties elkaar weten te vinden en meer gaan samenwerken, op een innovatieve manier.
 
Hoe bereik je dat? Door elkaar te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. De gemeente moet dit stimuleren en faciliteren. Prachtig! Het is mooi om al die gedreven professionals en vrijwilligers te ontmoeten en te merken dat ze echt gemotiveerd zijn om er iets moois van te maken. En het meest inspirerende daarbij is hun zorg voor hun cliënten en/of patiënten. Dat geeft moed voor de grote opgaven waarmee we gestart zijn
 
 

Jannette Nieboer

wethouder 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»