Een schoon Waddinvxeen begint bij jezelf

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Elk voorjaar wordt in Nederland de Landelijke Opschoondag georganiseerd. Ook dit jaar doet Waddinxveen op zaterdag 28 maart mee met deze actie georganiseerd door het actieprogramma Nederlandschoon. Een mooi, positief ingestoken programma om mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid voor een opgeruimde buurt. 90% van de Nederlanders geeft in een onderzoek van NIPO uit 2013 aan dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om de omgeving schoon te houden. Laten we dus met elkaar de handen uit de mouwen steken om ook het openbaar gebied van Waddinxveen weer eens een voorjaarsbeurt te geven.

Dweilen met de kraan open?

Het lijkt soms wel alsof de landelijke politiek een schone leefomgeving niet interesseert. De regering heeft besloten het statiegeld op plastic flessen af te schaffen. Mede als gevolg van een sterke lobby vanuit het bedrijfsleven was besloten het statiegeld per 1 januari 2015 af te schaffen.  De negatieve gevolgen voor de gemeenten (o.a. schoonmaakkosten), beleving van de openbare ruimte en plastic in het milieu werden daarmee voor lief genomen. 
 
De argumenten die voor afschaffing pleitten (o.a. hoge inzamelingskosten) blijken bij nader onderzoek uit 2014 veel minder sterk dan toen werd aangenomen. En dat het een effectieve inzamelingsactie is blijkt wel uit de cijfers: 95% van de PET-flessen met statiegeld wordt ook weer ingeleverd. Desondanks bestaat nog steeds de helft van het volume van straatafval uit kleine flesjes, blikjes en andere drankverpakkingen.
Gelukkig is de geplande afschaffing per januari 2015 uitgesteld door de staatssecretaris omdat de industrie de afgesproken verplichtingen nog niet kan nakomen. Laten we hopen dat in dit geval van uitstel, afstel komt. 
 
Statiegeld op blikjes
De uitbreiding van een statiegeldregeling naar blikjes en kleine plastic flesjes wordt door driekwart van de Nederlanders ondersteund. Ook in Waddinxveen pleitten we in 2012 al, gesteund door een grote meerderheid van de raad voor de invoering van statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Helaas heeft dit toen niet geholpen en zullen we het voorlopig met lokale maatregelen moeten blijven doen. 
 

28 maart opschoondag Waddinxveen
Ik ben benieuwd welk deel van mijn opruimtas aanstaande zaterdag niet gevuld hoeft te zijn als 95% van de blikjes en flesjes zou zijn opgeruimd door de gebruiker. Ook nieuwsgierig? Geef je dan op bij de gemeente en oordeel zelf.
 
Erik Segers
raadslid PCW
  
Dit artikel is eerder verschenen op www.dewaddinxvener.nl.

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»