Einde zwerfafval? Een succes heeft vele vaders!

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

 

"Een succes heeft vele vaders" is een bekend spreekwoord. Zo voelde ik mij vorige week (17 juni 2015) ook toen bekend werd dat statiegeld op grote flessen blijft en dat dit wordt uitgebreid (Persbericht).
 
Op 15 februari 2012 heb ik over dit onderwerp namens de PCW een motie ingediend. Met 15 voor en 6 tegen kreeg de motie een ruime raadsmeerderheid. Strekking van de motie was om het kabinet (via de VNG) op te roepen om statiegeld te heffen op lege blikjes en flesjes. De achterliggende gedachte was dat hiermee het zwerfafval kan worden teruggedrongen.
 
In meerdere gemeenten werd een dergelijke motie ingediend en aangenomen. Toch werd dit punt in 2012 niet overgenomen. Zoals aan het begin opgemerkt wordt dit punt nu toch opgepakt door het kabinet. Ik ga 'over de scheef' als ik dit punt volledig en enkel aan onze PCW-motie toeschrijf. Meerdere gemeenten hebben hiervoor gepleit en ook bij de VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) waren en zijn er warme pleitbezorgers!! Toch voelt het goed dat een punt dat de PCW-fractie heeft gesignaleerd en opgepakt nu toch lijkt te worden omgezet in regelgeving en beleid. Hopelijk met dit resultaat dat een van de grote ergernissen, namelijk zwerfafval, wordt teruggedrongen. Ik denk wel dat, wanneer dit initiatief echt succes wil krijgen, dit vergezeld zal moeten worden door voorlichting (op scholen) en toezicht op de naleving.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»