En nog eens: hefbrug

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Als raadslid probeer ik een beetje zomerreces te houden... maar zomerreces is niet hetzelfde als 'vakantie'... Er wordt gewoon minder tot niet vergaderd. Maar dat betekent niet dat je dan geen verantwoordelijkheden hebt of volledig stilzit!

Zo ook met betrekking tot de hefbrug. Naar aanleiding van de aanvaring in Boskoop zijn we als PCW-fractie in de pen geklommen en hebben we een openbrief gestuurd (brief fractie). De dag daarna werd al namens de Provincie contact met ons opgenomen. Strekking van dat gesprek is dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over een schaderegeling voor ondernemers én de toezegging dat nog eens goed naar de positie van de brugwachter gekeken zal worden. Het op afstand bedienen van de hefbrug zou namelijk niet tot langere wachttijden van de automobilist, fietser of voetganger mogen leiden en uitgangspunt is niet dat de hefbrug op afstand wordt bediend maar uitgangspunt is dat er op afstand of vanuit Waddinxveen zelf de brug wordt bediend. Door deze toezegging zo te formuleren vergeet ik 'm niet snel....... 


Afgelopen woensdagochtend, 22 juli, was er een bijeenkomst in De Unie. Ik heb daarvan wat aantekeningen (aantekeningen) gemaakt. U zult het mij niet kwalijk nemen dat het geen uitgebreid en vlot verslag is. Als u vragen hebt dan kunt u mij vinden.. Informatie werd gegeven over schaderegeling voor gedupeerde ondernemers, planning onderhoud hefbrug (stellingen 17-8, onderhoud begint 24-8), 'krijtwedstijd' kinderen, braderie Kerkweg (22 augustus). Natuurlijk ook even discussie over terugkeer brugwachter. Toezegging dat daar goed naar zal worden gekeken.


Peter van den Berg
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»