Gevarieerde raadsagenda

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Afgelopen woensdag, 24 september, de eerste besluitvormende gemeenteraad. Een bijzondere raadsvergadering. Als eerste werd met een kort door de burgemeester uitgesproken in memoriam stilgestaan bij oud-raadslid Gerrit van den Berg (CDA, midden jaren '90). Vervolgens werd afscheid genomen van D66 raadslid Claudia van der Toorn, installatie van raadslid Atjo Wittenberg en de benoeming van Martijn Kortleven als fractievertegenwoordiger van de PCW.

Na deze en andere formaliteiten als vaststelling agenda, verslag vorige vergadering en vragenhalfuur, werd de vergadering voortgezet met de onderwerpen 'woonwagens' (speech Erik), de beukmaat van woningen in Triangel, minnelijke onthuring Passage en Begroting Promen.

Komende weken, ja maanden, zullen veel beleidsstukken op ons afkomen als het gaat om de zogenaamde drie decentralisaties (waaronder jeugdzorg en Wmo). Om deze reden hebben wij enkele maanden geleden een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen ingesteld die vanuit hun kennis en ervaring ons junnen adviseren over de komende ontwikkelingen en, als een en ander is doorgevoerd, de praktische ervaringen met deze nieuwe wet- en regelgeving. Hierover heeft onlangs ook ons raadslid Lambert den Dekker een blog geschreven.

Peter van den Berg
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»