Gevarieerde raadsagenda

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Afgelopen woensdag, 24 september, de eerste besluitvormende gemeenteraad. Een bijzondere raadsvergadering. Als eerste werd met een kort door de burgemeester uitgesproken in memoriam stilgestaan bij oud-raadslid Gerrit van den Berg (CDA, midden jaren '90). Vervolgens werd afscheid genomen van D66 raadslid Claudia van der Toorn, installatie van raadslid Atjo Wittenberg en de benoeming van Martijn Kortleven als fractievertegenwoordiger van de PCW.

Na deze en andere formaliteiten als vaststelling agenda, verslag vorige vergadering en vragenhalfuur, werd de vergadering voortgezet met de onderwerpen 'woonwagens' (speech Erik), de beukmaat van woningen in Triangel, minnelijke onthuring Passage en Begroting Promen.

Komende weken, ja maanden, zullen veel beleidsstukken op ons afkomen als het gaat om de zogenaamde drie decentralisaties (waaronder jeugdzorg en Wmo). Om deze reden hebben wij enkele maanden geleden een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen ingesteld die vanuit hun kennis en ervaring ons junnen adviseren over de komende ontwikkelingen en, als een en ander is doorgevoerd, de praktische ervaringen met deze nieuwe wet- en regelgeving. Hierover heeft onlangs ook ons raadslid Lambert den Dekker een blog geschreven.

Peter van den Berg
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»