Gezocht met spoed: starterswoning!

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Voor jongeren die op zichzelf willen gaan wonen is het in de praktijk moeilijk om een woning te vinden in Waddinxveen. Sommigen zien zich hierdoor gedwongen om buiten Waddinxveen op zoek te gaan naar een woning. Anderen blijven noodgedwongen langer bij hun ouders wonen. In de eerste plaats is dit heel vervelend voor deze jongeren zelf. In de tweede plaats is het slecht voor de gemeente Waddinxveen: de jeugd heeft immers de toekomst!

Daarom heeft de PCW zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor deze jongeren. Wij hebben onder meer gevraagd om herinvoering van de starterslening. Zo’n lening maakt het voor starters makkelijker om hun (eerste) woning te kopen. Wij zijn dan ook blij dat in mei 2013 de gemeenteraad hee ft besloten tot herinvoering van de starterslening. Later is dit nog uitgebreid met een specifieke regeling voor starterswoningen in De Triangel.

Verder hebben wij de afgelopen jaren een paar keer kritische vragen gesteld aan het college over de kansen voor jongeren op een huurwoning. Door het college is aangegeven dat zij de problemen (her)kent. Wij hebben vervolgens opgeroepen om concrete afspraken te maken met de woningcorporatie, Woonpartners Midden-Holland. Afspraken die ervoor moeten zorgen dat jongeren in Waddinxveen sneller een huurwoning kunnen krijgen. Ook hebben wij suggesties gedaan om de slagingskans voor jongeren te vergroten. Bijvoorbeeld door op sommige locaties starterswoningen te maken in leegstaande of bedrijfspanden. Dit laatste lijkt nu bijvoorbeeld te gebeuren in het voormalig Aldi-pand aan de Kerkweg-Oost. Dit juichen wij van harte toe en mag wat ons betreft op meer plekken gebeuren.

Eind 2013 bleek dat van concrete afspraken met Woonpartners helaas (nog) geen sprake is. De wethouder heeft in februari aangegeven dat hierover later nog met Woonpartners gesproken  zal worden. Wij houden goede moed: het is nu aan het nieuwe college om hier in 2014 een vervolg aan te geven.

Ben jij ook op zoek naar je eigen huis, of ga je dit binnenkort doen? Je kunt er op rekenen dat de PCW dit onderwerp aandachtig blijft volgen. Wij blijven ons inzetten, ook voor jouw eerlijke kans op een huurwoning! Om een (nog) beter zicht te krijgen op de problemen waar jongeren tegen aan lopen bij hun zoektocht naar een huurwoning, nodigen we je uit om je ervaring met ons te delen. Reacties zijn welkom via info@kiespcw.nl. Alvast bedankt!

Chris van Harten
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»