Hefbrug

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

 

Collega-raadslid Erik Segers heeft in de raadsvergadering van 20 mei mondelinge vragen gesteld over de situatie rondom de hefbrug (vragen). Er is periodiek contact met de Gedeputeerde en de directeur infrastructuur van de provincie. De Inspectie van de hefbrug is inmiddels afgerond. De omvang van de schade is eind mei bekend. Daarna komt er een second opinion. Vervolgens wordt het onderhoud aanbesteed. Het onderhoud gaat langer duren dan in 2012 en is zeker niet voor 1 september afgerond.
 
Er loopt nog ondersoek naar de oorzaak dus op dit moment kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de wijze waarop schade aan ondernemers kan worden vergoed.
 
De volgende 'acties' zijn of worden uitgevoerd:
- wekelijks overleg met de provincie;
- drie-wekelijks overleg met ondernemers;
- de werkzaamheden aan de Beijerincklaan worden zoveel mogelijk verkort;
- afstemming met veiligheidsdiensten;
- routes aangepast;
- communicatie richting burgers en ondernemers is opgeschroefd.
 
Als PCW zijn we vooralsnog tevreden met de genomen acties. Hoewel we beseffen dat ingrijpend onderhoud z'n tijd nodig heeft, kan dit wel serieuze gevolgen hebben voor inwoners en ondernemers. Juist de afwikkeling van schade voor ondernemers baart ons nog wel zorgen. Het kan niet zo zijn dat ondernemers in financiële problemen komen en dat dit negatieve gevolgen heeft voor de Gouweboulevard terwijl de schadeprocedure nog loopt.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»