Hefbrug

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

 

Collega-raadslid Erik Segers heeft in de raadsvergadering van 20 mei mondelinge vragen gesteld over de situatie rondom de hefbrug (vragen). Er is periodiek contact met de Gedeputeerde en de directeur infrastructuur van de provincie. De Inspectie van de hefbrug is inmiddels afgerond. De omvang van de schade is eind mei bekend. Daarna komt er een second opinion. Vervolgens wordt het onderhoud aanbesteed. Het onderhoud gaat langer duren dan in 2012 en is zeker niet voor 1 september afgerond.
 
Er loopt nog ondersoek naar de oorzaak dus op dit moment kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de wijze waarop schade aan ondernemers kan worden vergoed.
 
De volgende 'acties' zijn of worden uitgevoerd:
- wekelijks overleg met de provincie;
- drie-wekelijks overleg met ondernemers;
- de werkzaamheden aan de Beijerincklaan worden zoveel mogelijk verkort;
- afstemming met veiligheidsdiensten;
- routes aangepast;
- communicatie richting burgers en ondernemers is opgeschroefd.
 
Als PCW zijn we vooralsnog tevreden met de genomen acties. Hoewel we beseffen dat ingrijpend onderhoud z'n tijd nodig heeft, kan dit wel serieuze gevolgen hebben voor inwoners en ondernemers. Juist de afwikkeling van schade voor ondernemers baart ons nog wel zorgen. Het kan niet zo zijn dat ondernemers in financiële problemen komen en dat dit negatieve gevolgen heeft voor de Gouweboulevard terwijl de schadeprocedure nog loopt.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»