Hefbrug

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

 

Collega-raadslid Erik Segers heeft in de raadsvergadering van 20 mei mondelinge vragen gesteld over de situatie rondom de hefbrug (vragen). Er is periodiek contact met de Gedeputeerde en de directeur infrastructuur van de provincie. De Inspectie van de hefbrug is inmiddels afgerond. De omvang van de schade is eind mei bekend. Daarna komt er een second opinion. Vervolgens wordt het onderhoud aanbesteed. Het onderhoud gaat langer duren dan in 2012 en is zeker niet voor 1 september afgerond.
 
Er loopt nog ondersoek naar de oorzaak dus op dit moment kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de wijze waarop schade aan ondernemers kan worden vergoed.
 
De volgende 'acties' zijn of worden uitgevoerd:
- wekelijks overleg met de provincie;
- drie-wekelijks overleg met ondernemers;
- de werkzaamheden aan de Beijerincklaan worden zoveel mogelijk verkort;
- afstemming met veiligheidsdiensten;
- routes aangepast;
- communicatie richting burgers en ondernemers is opgeschroefd.
 
Als PCW zijn we vooralsnog tevreden met de genomen acties. Hoewel we beseffen dat ingrijpend onderhoud z'n tijd nodig heeft, kan dit wel serieuze gevolgen hebben voor inwoners en ondernemers. Juist de afwikkeling van schade voor ondernemers baart ons nog wel zorgen. Het kan niet zo zijn dat ondernemers in financiële problemen komen en dat dit negatieve gevolgen heeft voor de Gouweboulevard terwijl de schadeprocedure nog loopt.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»