Hoe gaan we om met de zondag[srust]?

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

De afgelopen jaren is er in meerdere plaatsen veel te doen geweest over winkelopeningen op zondag. Diverse wetten lieten voorheen geen ruimte om op zondag een winkel op te hebben. Die wetten hadden draagvlak bij onze bevolking omdat het begrip zondagsrust breed gedragen werd. Langzaamaan  rukte winkelopeningen op zondag op. Vaak eerst bij volumineuze detailhandel [auto’s, caravans, meubels etc.] en een beperkt aantal zondagen. Een plaats die zich op toeristische karakter kon beroepen had de mogelijkheid om ook haar gewone winkels op zondag of alle zondagen te openen met het gevolg dat het begrip toeristisch heel breed uitgelegd werd. Na de laatste wetwijziging waarin gemeenten zelf bepalen of de winkels open mogen op zondag is in enorm tempo in Nederland de zondagsrust op dit vlak verdwenen.
 
Waddinxveen heeft op het gebied van winkelopening op zondag geen voortrekkersrol gehad of willen hebben. Hoewel in de jaren 90 in de gemeenteraad met een tegenstem van de PCW, er ruimte kwam voor koopzondagen in de volumineuze detailhandel  is er verder  geen verruiming geweest. Op zondag waren winkels dicht, de bibliotheek dicht en de kermis stopte op zaterdagavond. We wisten niet beter als dat het zo was in Waddinxveen en het had en heeft de volledige instemming van de PCW en haar achterban. Niet voor niets was zondagsrust ons speerpunt in de verkiezingen van 2014. "De zondag is een dag van kerkgang, bezinning, sociale contacten en uitrusten.”
 
En nu schrijven we 2015 en zien we ook in Waddinxveen dat de zondagsrust schaarser wordt. De voortgang van de tijd en uitleg van rechters heeft ervoor gezorgd dat binnen dezelfde tekst van de Waddinxveense regels er nu met succes rechten zijn ontstaan zodat opening van een avondwinkel op zondag kan [1 per 15000 inwoners]. 
 
Straks schrijven we DV zondag 5 juli 2015 en komt de Tour de France door Waddinxveen. Iets wat ons opnieuw voor vragen stelt hoe hiermee om te gaan. De Tour zelf zal door veel mensen wel als leuk of boeiend gezien worden maar het punt van pijn zit in de zondag.  Als gemeente is het standpunt ingenomen hier niet actief in bezig te zijn en de zondagsrust zoveel als mogelijk te handhaven. We doen wat we moeten doen op het gebied van verkeer en veiligheid en niet meer dan dat.  Een evenement als een Tour gaat echter niet zomaar voorbij en er wordt dus van alles door ondernemers georganiseerd op zaterdag en zondag. En de wet en regelgeving geeft het recht en laat de ruimte om dingen te organiseren, ook op zondag vanaf 13 uur. 
 

Hoe gaan we om met de zondag? Een vraag die steeds terugkomt en met alles wat er gebeurd steeds weer voor nieuwe afwegingen plaatst. Soms moeilijke afwegingen waarin het zoeken is naar het antwoord op de vraag hoe we gestalte geven aan het lichtend licht zijn. Gebed, ook in onze achterban en kerken is daarbij nodig om hierin met de leiding van Gods Geest te ervaren en de juiste afwegingen te mogen maken.
 
Kees de Jong
wethouder PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»