Hoe word je wethouder in drie weken...

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer-Buitinga

Op 5 mei werd ik ’s avonds omstreeks half negen gebeld door informateur Ton van Doorn. De partners bij de coalitiebesprekingen waren akkoord met een vierde wethouder in verband met de decentralisaties en ook stemden ze in met de kandidatuur van mij. En of ik maar direct naar het gemeentehuis wilde komen, om deel te nemen aan de besprekingen.

Natuurlijk was ik enigszins voorbereid op deze vraag, maar toen het telefoontje kwam, brak het moment aan dat alles serieus werd. Ik spoedde mij naar het gemeentehuis, werd kort bijgepraat en was vanaf dat moment volwaardig deelnemer aan de onderhandelingen.
De onderhandelingen waren al heel ver gevorderd, de belangrijkste punten stonden vast. Ook was duidelijk wat in het coalitieakkoord zou worden opgenomen, maar nog niet alles stond op papier. We gingen dus schrijven en vervolgens weer overleggen. Diverse bijeenkomsten volgden,teksten werden besproken, er kwamen lastige punten naar voren en er werden soms nog pittiger discussies gevoerd. Het was mij inmiddels wel duidelijk dat de deelnemende partijen VVD, CDA en PCW het elkaar niet gemakkelijk hadden gemaakt. Maar gelukkig was daar steeds de bekwame informateur, die partijen tot elkaar probeerde te brengen, compromissen bedacht, of partijen opdracht gaf om er uit te komen. Hulde aan Ton van Doorn!
Uiteindelijk was omstreeks 12 mei het coalitieakkoord rond en konden we ons voorbereiden op de persconferentie op 14 mei.

Een achtbaan
Ik had sinds 5 mei het gevoel in een achtbaan te zijn terecht gekomen. Ik was opeens kandidaat-wethouder en moest op mijn werk de boodschap brengen dat ik binnen twee weken verdwenen zou zijn, met het onbevredigende gevolg dat je je werk gewoon uit je handen moet laten vallen, omdat een opvolger zo snel niet bekend is.
Op 21 mei werden we beëdigd en op donderdagochtend 22 mei toog ik naar het gemeentehuis voor mijn eerste werkdag als wethouder.

Voortvarend aan de slag
En nu voortvarend aan de slag! Een belangrijke opgave is om in korte tijd goed op de hoogte te komen van hoe het in Waddinxveen staat met de voorbereidingen t.a.v. de decentralisaties van jeugdzorg en de nieuwe WMO. Natuurlijk is er al heel veel gebeurd, maar hoe gaat het straks in 2015? Kunnen de Waddinxveners de nieuwe situatie met vertrouwen tegemoet zien? Staat iedereen goed voorgesorteerd? Een ander belangrijk dossier is Souburgh. Hoe staat het hiermee? Wat moet er gedaan worden?
Beide zijn dit dossiers die voor veel Waddinxveners van belang zijn, omdat het om hun dagelijks leven gaat, over gezondheid, over welzijn, over meedoen in de samenleving. Prachtig om daaraan mee te mogen werken! Maar ook best moeilijk en uitdagend.
Gelukkig weten we als christenen dat we ons werk niet op eigen kracht hoeven te doen. Een mooiere overtuiging kun je niet hebben bij de start van een nieuwe opdracht!

Jannette Nieboer-Buitinga
wethouder

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»