Hoog bezoek

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

Afgelopen week kreeg Waddinxveen bezoek van de Commissaris van de Koning in zijn hoedanigheid als rijksorgaan. Een echt officieel bezoek dus, maar wel in een ontspannen sfeer.
Na ontvangst en een gesprek met het college van burgemeester en wethouders, werd gesproken met de fractievoorzitters. Vervolgens gingen we met de bus een rondje langs Glasparel, de Triangel en het Centrum. Daarna volgde een gesprek met vertegenwoordigers van de Waddinxveense samenleving. Toen was het alweer 13:00 uur en was het bezoek voorbij.
Een bezoek waarbij de commissaris zijn belangstelling liet blijken en zich ook echt aanspreekbaar toonde. Wat mij betreft een bezoek waar we als Waddinxveen ons van de goede kant hebben kunnen laten zien. Het was ook wel fijn om een bezoek van de commissaris te hebben, waarbij je niet moet discussiëren over het feit dat je zelfstandig wil blijven, maar het over andere dingen kan gaan.

 
Begroting
Komende weken staat de behandeling van de begroting 2015-2018 op de agenda van de gemeenteraad. Een begroting die sluitend is en waarbij geen inflatie-verhoging van de OZB aan de orde is. Belangrijker is dat we geen nieuwe bezuinigingen hebben hoeven voorstellen die in de samenleving voelbaar zijn. De vorige periode van 2010-2014 moesten scherpere keuzes gemaakt worden, maar al met al ben ik blij en dankbaar met wat we in Waddinxveen hebben bereikt met elkaar. We hebben een zwembad, veel en vaak mooie sportvoorzieningen, een aankomend cultuurhuis met daarin de bibliotheek en heel veel meer. Zaken die niet in alle gemeenten meer aanwezig zijn en waar we blij mee mogen zijn. 

 
Kees de Jong
wethouder


« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»