Huisvesting gemeentehuis weer op de agenda

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Het is niet voor de eerste keer dat de raad over de huisvesting van de gemeente spreekt. In april gaat het over de keuze "renoveren gemeentehuis” of "renoveren pand Hema/Rabobank”. Dit laatste pand is ook eigendom van de gemeente en ligt aan de Kerkweg-Oost. In het Coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen, dat renovatie van beide locaties wordt berekend en voor de locatie die qua kosten het voordeligst is wordt gekozen. Daarbij zal ook gelet worden op duurzaamheid en ontwikkelingen gemeentelijk vastgoed.  

De uitkomsten van de berekeningen ontlopen elkaar niet veel. Het Hema-Rabobankpand is wat goedkoper. Qua  duurzaamheidaspecten, ligging en uitstraling scoort het pand aan de Kerkweg-Oost ook beter. Het college stelt de raad dan ook voor om het Hema-Rabobankpand op te knappen tot "nieuw”gemeentehuis. Groot voordeel hiervan is dat de gemeentelijke organisatie voor de renovatie niet tijdelijk hoeft te verhuizen, met alle ongemakken van dien. 
 
Voor ons als PCW is een goed representatief gemeentehuis altijd een uitgangspunt geweest. Als werkgever heeft de gemeente zijn medewerkers een goed en gezond werkklimaat te bieden. Vanuit christelijke normen en waarden, (en die zijn toch ons uitgangspunt),  mag de werknemer dat ook verlangen. Een werknemer verblijft vaak een groot deel van de dag dat hij/zij wakker is in zijn/haar werkomgeving.     De geest van werkgever en werknemer hebben daarom baat bij een gezonde en efficiënte werklocatie. Dat behoeft geen luxe te zijn, maar wel een plek van welbevinden. 
 

De raad praat de komende 2 woensdagen (informerend en besluitvormend) over het gemeentehuis. En mag ik een wens doen? En dan voorlopig niet meer.
 
Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»