Is Waddinxveen veilig?

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

 

Naar aanleiding van de Veiligheidsanalyse Integrale veiligheid 2016-2018 kunnen we met elkaar constateren dat Waddinxveen een gemeente is waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. De cijfers gegeven in de veiligheidsanalyse bevestigen dat beeld. Goed om hierin onderscheid te maken tussen onveiligheid gemeten naar cijfers en onveiligheid gemeten naar gevoel. We gaan uit van de harde gegevens zonder daarbij het gevoel te negeren. Op alleen gevoel kun je niet besturen. We dienen er wel rekening mee te houden.
 
Vastgestelde prioriteiten veiligheid 
Afgelopen woensdag 20 mei 2015 hebben wij als raad de prioriteiten vastgesteld omtrent het thema veiligheid. Waar willen en moeten we de komende jaren extra aandacht aan geven.
De volgende prioriteiten zijn vastgesteld:
- jeugdcriminaliteit: vroegsignalering en persoonsgerichte aanpak; 
- georganiseerde criminaliteit: de basis op orde; 
- zelforganisatie en samenwerkzaamheid.
Wij staan achter de keuze voor deze prioriteiten. Daarnaast verdienen onderstaande thema’s onze extra aandacht.
 
Extra aandacht voor jeugdoverlast en woninginbraken!
Voor ons als PCW is het thema veiligheid van essentieel belang. De PCW wil dan ook een veilig Waddinxveen. Bijzondere aandacht vraagt het onderdeel jeugdoverlast en de woninginbraken, de gegevens uit de veiligheidsanalyse baren ons zorgen. Wij willen als PCW dat er meer aandacht gegeven wordt aan wat kleine criminaliteit wordt genoemd maar grote impact heeft op de inwoners. Er moet voorkomen worden dat juist deze groep jongeren die zich overlast gevend gedragen terecht komt in het criminele milieu. Daarom is het goed dat in de uitwerking van het beleidsplan en het nog op te stellen jeugd en preventiebeleid hier rekening mee gehouden wordt.
 

PCW kiest voor thema veiligheid komende braderie
Zaterdag 6 juni zal de jaarlijkse braderie weer gehouden worden op de Dorpstraat. Als PCW hebben wij dit jaar gekozen voor het thema veiligheid en gaan daar graag met u over in gesprek. De centrale vraag zal zijn ‘’Welke twee thema’s vinden u en jij het meest belangrijk als het om de veiligheid gaat in Waddinxveen?’’ U kunt dan een keuze maken uit de vijf thema’s in de stand. (jeugdoverlast, onveilige plekken, woninginbraken, verkeersveiligheid, polarisatie en radicalisering). Als PCW vinden we het belangrijk om naast de inwoners van Waddinxveen te staan en horen dan ook graag uw mening. Wij nodigen u daarom uit om uw ervaringen en visie met betrekking tot dit onderwerp met ons te delen.
 
Jannes Berghout
raadslid PCW
 
Dit artikel is eerder verschenen op www.dewaddinxvener.nl  

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»