Jong in Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

Jongeren zijn al lang een speciale doelgroep in de politiek. Dat is ook best logisch, want jongeren zijn de dragers van de toekomst. Als we willen investeren in de toekomstige samenleving, moeten we dat in jongeren doen.

We hebben lang gedacht dat jongeren in Waddinxveen een heel gemiddelde groep vormen. Diverse beleidsstukken beginnen met de zin "Het overgrote deel van de jongeren in Waddinxveen groeit op zonder al te veel problemen”.  En dat is natuurlijk ook de praktijk. Maar de laatste tijd lijkt uit diverse signalen naar voren te komen dat er hier en daar toch wel iets meer aan de hand is.
 
Zorgelijk
Uit onderzoeken van de GGD onder de bevolking in het algemeen en middelbare scholen in het bijzonder komen enkele nare gegevens naar boven. Jongeren in Waddinxveen gebruiken b.v. meer cannabis en alcohol, kijken meer tv, computeren meer en spijbelen meer dan het regionaal gemiddelde. Daarnaast is het percentage jongeren dat zegt ooit mishandeld te zijn, hoger dan het regionaal gemiddelde en is het aantal meldingen huiselijk geweld in de laatste vijf jaar toegenomen.
 
Ik vermoed dat het niet toevallig is dat deze signalen juist nu meer aandacht krijgen. De gemeente wordt immers per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het hele scala aan jeugdhulp en het is dus zaak om die hulp zo gericht en doelmatig mogelijk in te zetten. En nog mooier zou het zijn, als voorkomen kan worden dat jongeren (en hun ouders of verzorgers) zware vormen van hulp nodig hebben.
 
Aanpak
We gaan nu onderzoeken of er iets speciaals aan de hand is in Waddinxveen, en zo ja, wat dan. Hoe moeten we de cijfers interpreteren? Betreft het een of meerdere bepaalde groepen? En tegelijkertijd zullen we met scholen, opvoeders en anderen over deze vragen in gesprek gaan.
 
Door de komst van de jeugdhulp en –zorg naar de gemeente lopen we een groot financieel risico. Maar belangrijker is het risico dat jongeren lopen als er iets niet goed gaat in hun opgroeien. Daar moeten we als lokale samenleving meer oog voor gaan krijgen.
 
Jannette Nieboer
wethouder 

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»