Jumbo verstoort het principe van de zondagsrust in Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Het kan u niet ontgaan zijn: vanaf zondag 1 februari 2015 is Jumbo Waddinxveen in ieder geval voor zes weken geopend. Dit is het gevolg van een uitspraak van de voorzieningenrechter, die Jumbo in het gelijk stelde en de gemeente in het ongelijk.


Weldadige rust op zondag

De opening van een supermarkt in Waddinxveen is een primeur. Het christelijk karakter van ons dorp kwam onder andere altijd tot uiting door een weldadige rust op zondag. Wij als PCW (maar ook de plaatselijke CDA) hebben in de politieke arena deze rust altijd verdedigd en beschermd. Zondagsrust behoort bij de identiteit van de PCW. Het is daarom buitengewoon spijtig, dat dit uitgangspunt is beschadigd. Wij als PCW betreuren dat.

Plaatselijke winkelsluitingsverordening

Had de PCW dit kunnen voorkomen? Dat is een terechte vraag. Onze achterban heeft recht op een antwoord.
Zowel bij de onderhandelingen van dit college, als bij vorige colleges heeft de PCW zich sterk gemaakt voor handhaving van de winkelsluiting op zondag. Dat was lastig, omdat de samenleving steeds meer seculariseerde en daarmee de roep om ruimte voor ’s zondags winkelen toenam. Daarnaast had en heeft de gemeente steeds minder vrijheid om met betrekking tot de winkelsluiting op zondag regelend op te treden. Er zijn veel landelijke (soms ingewikkelde) regels op dat gebied en die regels gaan boven plaatselijke. In de onderhandelingen over colleges in Waddinxveen heeft de PCW zich altijd gefocust op de artikelen in de plaatselijke Winkelsluitingsverordening, die gaan over de winkeltijden op zondag. Op basis daarvan zijn coalitieakkoorden gesloten en is het "gelukt” de zondagsrust, lees: vooral de winkelsluiting op zondag, te handhaven. (Veel plaatselijke ondernemers waren en zijn hier trouwens ook blij mee.) 

Artikelen over avondwinkel

Bij de gemeente rolde plots een aanvraag in de brievenbus van Jumbo om als avondwinkel op zondag hun deuren te mogen openen van 16.00 tot 19.00 uur Jumbo beriep zich niet op de artikelen met betrekking tot de zondagsrust, maar op de artikelen over de avondwinkel. Artikelen, die vele jaren onder het stof hebben gelegen en nu opeens werden afgestoft en voor een lastige situatie zorgden. Het beroep op dat artikel en de ruimte die dat artikel biedt voor openstelling op zondag heeft ons als PCW verrast en overvallen.

Geest van coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de geest van het coalitieakkoord (zondagsrust handhaven op het huidige niveau) het verzoek van Jumbo afgewezen binnen de afwijzingsmogelijkheden, die er in de verordening staan. Eigenlijk is dat er maar één: verstoring van openbare orde. Jumbo ging tegen dat besluit in beroep en is door de rechter in het gelijkgesteld, omdat de opening van één winkel op die plek geen verstoring van de openbare orde is (kort samengevat).

Naast een beroep op de voorzieningenrechter heeft Jumbo ook een bezwaarschrift tegen de weigering van de vergunning door de gemeente ingediend. De behandeling van dat bezwaarschrift is in februari. Afhankelijk van de uitspraak over dat bezwaarschrift en de reactie daarop van het college, zal duidelijk worden of Jumbo blijvend open is op "zondagavond”. Het gaat in deze discussie over een speerpunt van ons PCW-programma. De vraag is echter of er nog juridische, maatschappelijke of politieke mogelijkheden zijn om dit precedent te ontkrachten.

Rust hoort tot de basisregels

Rust op zondag is voor de PCW al zolang zij bestaat een belangrijk speerpunt. In de eerste plaats omdat die rust behoort bij de tien basisregels van waaruit christenen leven. Daarnaast vinden wij een dag rust belangrijk voor ontmoeting, gezin, sociale ontmoetingen, bescherming van werknemers en (kleine) ondernemers. Vanuit die rust kan ieder weer fris de nieuwe werkweek in. De zondag als rustmoment dient mijns inziens de cohesie van de samenleving en is het verdedigen waard.
Zie ook een eerdere weblog over zondagsrust en winkelrust.

Christelijk geluid

We zijn als PCW dankbaar voor het christelijk geluid dat we kunnen laten horen. In een geseculariseerde samenleving wordt dat wel steeds moeilijker. Dat blijkt nu maar weer. Binnen de mogelijkheden, die er wettelijk en maatschappelijk en politiek zijn, blijven wij graag de belangen van de gemeente behartigen vanuit christelijke waarden en normen. Wij vragen daarbij om uw vertrouwen, om uw steun en op uw gebed om wijsheid.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»