Kerken zijn open op zondag en de winkels?

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

De eerste weblog van 2015. Waar ga ik die over doen? Terugkijken naar 2014? Gemeenteraadsverkiezingen, coalitievorming, opening Centrum, ... ?

Bestemmingsplan Glasparel+

Nee, niet terugkijken dit keer, maar vooruitkijken. Voor Waddinxveen is de komende periode spannend hoe de Raad van State zal oordelen over het bestemmingsplan Glasparel+. Wanneer de gemeente in het gelijk wordt gesteld en de rechter zegt dat alles voldoende zorgvuldig gedaan is, kan en zal Lidl direct starten met de bouw van haar distributiecentrum. Daarmee komen er kansen voor werkgelegenheid, woningzoekenden en dat geeft weer omzet voor onze ondernemers.


Avondwinkel op zondag

Een ander dossier dat in 2015 aan de orde is betreft het verzoek van Jumbo om op zondag op te mogen gaan als avondwinkel. Nu ben ik geen advocaat maar het begrip avondwinkel is in mijn beleving toch wel wat anders dan een supermarkt die 6 dagen overdag open is. Op het verzoek is door het college afwijzend gereageerd en daarop heeft de Jumbo weer bezwaar op aangetekend.

Er staan nu twee zaken op de rol.
Allereerst dient op 19 januari de voorlopige voorziening.  Daarin zal de rechter een uitspraak moeten doen of Jumbo niet zo geschaad wordt door het besluit van het college, dat hij in afwachting van de definitieve procedure alvast open mag. Die uitspraak zal, als ik het goed begrepen heb, begin februari of eerder bekend zijn.

De andere route is dat het bezwaar van Jumbo tegen het besluit beoordeeld zal worden door de bezwarencommissie. Dat is een commissie die bezwaren van belanghebbenden [inwoners of bedrijven] tegen besluiten van het college beoordeelt. Tijdens die zittingen geven de bezwaarmaker en de jurist van de gemeente hun visie. Vervolgens geeft de commissie haar oordeel en een advies aan het college, dat daarop [opnieuw] een besluit moet nemen. Dat kan zijn het handhaven, aanpassen of intrekken van het eerste besluit.
Wanneer Jumbo het met het nieuwe besluit van het college opnieuw oneens is, kan zij de stap naar de rechter maken om daar te laten toetsen of het collegebesluit terecht en juridisch houdbaar is. De komende tijd zal dus leren of de avondwinkelbepaling een opening op zondag in Waddinxveen gaat opleveren.

Politiek is er geen ruimte voor volgens het coalitieakkoord. Dat was en dat blijft de inzet van deze wethouder.

Kees de Jong

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»