Ladder van Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Herman Timmermans

Allereerst een gezegend 2015 toegewenst. En dat wensen we de Waddinxveense samenleving en gemeente toe. Van die zegen wil de PCW afhankelijk zijn. En voor bidden en werken.

Dat werken willen ook invulling geven door de introductie van een nieuw instrument.
De PCW wil een moderne, slanke gemeente Waddinxveen. De gemeente moet niet doen wat de burgers en hun organisaties zelf beter kunnen. 
 
In 2010 introduceerde de PCW een drieluik met betrekking tot politieke keuzes: wettelijk, politiek noodzakelijk en wenselijk. Dat werkt nog steeds goed. Daarmee werkt het College en is voor de Raad een afwegingskader.
We hebben geld voor wat wettelijk moet, vervolgens wat we echt politiek noodzakelijk vinden, (bijv. zwembad) en dan zijn er nog de wensen. En die wensen, daarvoor is feitelijk geen geld beschikbaar.
 
In 2014 heeft de PCW bij de algemene beschouwingen de Ladder van Waddinxveen geïntroduceerd. Dat is op nieuw een hulpmiddel bij het maken van politieke keuzes en dan vooral bij het efficiënt uitvoeren daarvan. Om te voorkomen dat de bureaucratie te groot wordt.
 
Als de overheid iets wil wordt:
Sport 1 van de ladder: eerst naar inwoners gekeken wie wat kan doen (dus als overheid niet zelf oppakken);
Sport 2 daarna eerst extern en tijdelijk inhuren (als het belangrijk is toch eerst naar tijdelijke, en daarmee meestal goedkopere oplossingen te kijken voor de uitvoering);
Sport 3 pas daarna pakt de gemeente het zelf op.
 
Het is een overzichtelijke ladder. Opnieuw een drieluik. Het College zegde toe deze Ladder te willen uitwerken voor gebruik.
Met de Ladder van Waddinxveen werkt de PCW ook in 2015 aan een gezonde samenleving voor de inwoners en aan een slanke overheid.

Herman Timmermans
fractievoorzitter PCW

 

 

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»