Lange files bij de hefbrug: accepteren of reguleren?

Geschreven op: | Door: Erik Segers

De stelling van de maand januari was: De Hefbrug moet op werkdagen tijdens de spits gesloten zijn voor de scheepvaart. Na 55 tegenstemmers op 1 dag, komt er na een maand stemmen een genuanceerd beeld uit met nog steeds iets meer tegenstemmers dan voorstanders.

Recente tellingen wijzen uit dat  in het voorjaar en de zomer de brug gemiddeld 31 keer open gaat voor de scheepvaart en in het najaar gemiddeld 22 keer per dag. Dat is veel. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik sta met iets minder ongeduld te wachten om thuis te komen na een drukke werkdag en de nodige files op de A12 als er een containerschip langs komt dan als er een paar plezierjachtjes onder de hefbrug door komen.
 
In de politiek is de hefbrug een frequent terugkerend onderwerp. Enkele voorbeelden:
• De PCW heeft in 2011 al ingestemd met de toen voor de deur staande renovatie van de hefbrug, onder andere omdat daarmee de doorstroming zou worden bevorderd.
 
• Na de renovatie hebben we in oktober 2013 wederom mondelinge vragen aan het college gesteld over de toename van de verkeersdrukte rondom de hefbrug. We hebben toen al gevraagd voor zowel een tijdelijke oplossing gedurende de periode dat de hefbrug bij Boskoop gesloten was, als een structurele oplossing voor de lange termijn.
 
• In het mobiliteitsplan 2013-2020 wordt de verkeersafwikkeling rondom de hefbrug ook als een belangrijk knelpunt gedefinieerd en de nodige oplossingsrichtingen aangegeven:
o Verbeteren instellingen verkeerslichten (waaronder gelijktijdig groen voor alle fietsers);
o Verbeteren inrichting van de kruising (waaronder realiseren van dubbele opstelstroken op de N207);
o Aanpassen van het openingsregime van de hefbrug en het sturen van het verkeer via de Coenecoopbrug.
 
Al deze oplossingen kosten echter geld en dat is schaars in deze tijd. Waar mogelijk worden deze plannen daarom samen met de provincie gerealiseerd of tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden.
 
Wat nu te doen? 
De PCW steunt het belang van transport over water. We zouden niet willen dat al de containers die nu door de Gouwe varen allemaal per vrachtwagen over de N207 zouden worden getransporteerd. Dit mag echter niet zondemeer ten koste gaan van de leefbaarheid en bereikbaarheid in ons dorp. Daarnaast gunnen wij ook recreanten hun pleziervaart; zeker omdat de Gouwe een onderdeel is van de zgn. Staande Mast Route is van Rotterdam naar Amsterdam. 
 
Echter: De spoorbrug bij Gouda kent al een beperkt openingsregime voor deze pleziervaart (1 x per 2 uur en in de spits alleen als er ook een noodzaak is voor beroepsvaart). Ons lijkt een vergelijkbaar regime voor de Waddinxveense bruggen een prima oplossingsrichting. Als het ons dan tevens lukt om met de Provincie en met de containeroverslag Alpherium afspraken te maken dat in de spits de beroepsvaart wordt geminimaliseerd, zou de overlast, zeker in de spits structureel moeten verminderen.
 
Ik kijk uit naar een mooie zomer! 
 
Erik Segers
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»