Met elkaar voor Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

De afgelopen maanden waren bijzonder. Na een goede en geslaagde campagne mochten we als PCW een stijging van 550 stemmen zien. Iets om dankbaar voor te zijn, zeker als we zien dat het aantal jaren achtereen wat terugliep. Zeven zetels werden zes zetels, gesprekken met D66 die niet tot resultaat konden leiden en daarna alsnog gesprekken die leiden tot een doorstart van de "oude” coalitie. Wat mij betreft ligt er een basis waarop we de komende vier jaar "met elkaar voor Waddinxveen” goede dingen kunnen doen voor ons dorp.


Nog veel te doen
De afgelopen jaren zijn forse stappen gezet, maar er is nog veel te doen in de "harde” kant. Denk aan het op gang houden van de woningbouw in de Triangel. Ook het verder opknappen en netjes houden van de buitenruimte is iets wat we de komende jaren willen doen. Het gerealiseerd krijgen van de rondwegen van Waddinxveen [Vredenburghlaan en Bentwoudlaan] staat hoog op de agenda net als renovatie van het gemeentehuis en de herontwikkeling van de Passage. Net als de afgelopen vier jaar zitten deze zaken vooral bij de twee "Keezen”.

Echte verrassing
Na twaalf jaar wethouderschap is Dorenda Gerts gestopt en is namens het CDA een nieuwe kandidaat aangetreden in de persoon van Martijn Vroom. Voor de verkiezingen was dit al bekend gemaakt dus geen verrassing wat dat betreft. De echte verrassing is het feit dat we een tweede wethouder vanuit de PCW konden leveren in de persoon van Jannette Nieboer. Iets waar ik heel erg blij en dankbaar voor ben. De zevende zetel in de raad is het dan niet geworden maar een extra zetel in het college is iets dat die teleurstelling voor de PCW meer dan goedmaakt.

Extra aandacht
Martijn en vooral Jannette hebben samen de minder zichtbare zaken in hun portefeuille. Juist op die gebieden [zorg, jeugd, arbeid en onderwijs] staan de komende periode heel veel ingrijpende veranderingen op stapel. Veranderingen die juist een groep mensen betreft die het vaak al moeilijk hebben. Goed en terecht dus dat daar extra aandacht aan gegeven kan worden.

Gewoon kippenboer gebleven?
Terugkijkend op de afgelopen maanden overheerst dankbaarheid. Er waren moeilijke dagen en momenten bij waarin ik weleens dacht: "Waarom ben ik niet gewoon kippenboer gebleven”? Die momenten liggen weer achter me en als God me de gezondheid en de kracht geeft, zet ik me graag de komende vier jaar weer in om als inwoner en wethouder goede dingen te doen voor ons dorp.

De staf omhoog houden
Het "met elkaar voor Waddinxveen” is ook voor u als lezer van deze nieuwsbrief mogelijk. Hoe? Door de raad en collegeleden met uw gebed te omringen. Er komt veel op hen en ons af in keuzes maken en veel meer. Juist daarom kan en mag de leiding van Gods Geest niet ontbreken. Denkend aan Mozes die tijdens de strijd ondersteund werd om de staf ophoog te houden vraag ik u: Helpt u mee de staf omhoog te houden?

Kees de Jong
wethouder

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»