Na 285.466 dagen een centrum in Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Het zal u ook wellicht ook wel 'overkomen'. Op een verjaardagsvisite ontspint zich een gesprek over de lokale politiek. Een vaak terugkerend onderwerp voor mij is (was..?) het Waddinxveense Centrum. Enkele jaren geleden werd dan nog de retorische vraag gesteld of het Centrum er wel ooit zou komen...

Historie

Vanaf 2000, het jaar dat ik actief werd in de plaatselijke politiek, was dit een veelvuldig terugkerend thema. De eerste periode stond in teken van herontwikkeling Passagegebied. Eind 2001 of begin 2002 is dit project gestrand. Los van het financiële vraagstuk moet ik eerlijk zeggen dat de Beeldkwaliteitsplannen en het bestemmingsplan er goed uitzagen. Uit stukje nostalgie, mag ik het zo noemen, heb ik deze stukken bewaard. Na de raadsverkiezingen in 2002 mocht wethouder Hans Barth de, zoals hij noemde, juridische spaghetti ontwarren en kwam hij (en met hem het college) met het voorstel om het nieuwe Centrum op de inmiddels voormalige Be Fair-locatie te realiseren. Uiteindelijk  is dit vertaald in een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Een mooi ontwerp!!

Door diverse procedures en de economische crisis kon, gezien de afgeronde besluitvorming, wel gebouwd worden maar durfden weinig ondernemers over de brug te komen en daadwerkelijk een huurovereenkomst af te sluiten. Door enthousiaste en 'fanatieke' inzet van de wethouder(s) en het college werd vrijwel exact twee jaar geleden de eerste paal geslagen.

In de afgelopen periode konden we de bouwactiviteiten volgen. Op mijn woensdagse 'papadag' ging ik regelmatig met onze pleegzoon kijken. Ik vond het leuk de snelle ontwikkelingen te volgen maar de veelheid aan heimachines, opgevolgd door grote bouwkranen en een toenemende bouwhoogte, hadden in grote mate zijn belangstelling en interesse.

Opening

Donderdag 20 november was de feestelijke opening van het Waddinxveense Centrum. Toespraken, muziek en openingsceremonie vanaf 10:00 in cultuurhuis 'De Kroon'. Aardige ontmoetingen met oud-raadsleden en oud-collegeleden.
Leuke weetjes: 2,5 miljoen kilo staal verwerkt, 2847 heipalen , miljoenen bakstenen in twee jaar tijd. Om terug te komen op lange historie en sceptische reacties.... ik weet vanaf vandaag dat het 285.466 dagen geleden is, 20 april 1233, dat Graaf Floris stuk grond verkoopt dat Waddinxveen is geworden. Nu zoveel dagen later een centrum. Er is zelfs een boek geschreven, 'Van winkelstrips tot Gouweplein', over vertraging, hoop en moed! Daaruit blijkt dat in 1956 in eerste rapport staat dat Waddinxveen een echt centrum zou moeten krijgen. In 1975 wordt het tijdelijke (...) winkelcentrum 'De Passage' geopend. Nu, 20 november 2014, een heus Centrum op grond van voormalig voetbalpark Be Fair en naast het park dat in jaren '50 met rijksgeld en door werklozen is aangelegd.
 
Inmiddels meer dan 80% winkels verhuurd en kort na jaarwisseling in ieder geval (bijna) helft van de woningen bewoond. Ik ben nog niet wezen winkelen, ook nog niet naar de nieuwe markt geweest. Wel kunnen we allemaal zien dat er een mooi project is opgeleverd dat met trots als een hart van Waddinxveen gezien kan worden. Ik zie uit naar de realisatie van de tweede fase en op verjaardagen kunnen we met trots melden dat Waddinxveen een heus nieuw Centrum heeft. Ik wens de ondernemers goed zaken doen toe! Waddinxveen is er mooier en completer op geworden. Kortom, een wat meer ontspannen verjaardag dus...
 
Peter van den Berg

raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»