Onveiligheid in cijfers en als gevoel

Geschreven op: | Door: Herman Timmermans

 

Besteedt de PCW voldoende aandacht aan veiligheid? Dat is zeer de vraag. Wie de reacties op de 'stelling van de maand' ziet, merkt dat de helft van mening is dat veiligheid een prominentere plek moet krijgen. Ook tijdens de braderie gaven de mensen aan dat veiligheid belangrijk is.

We hebben als PCW over dit onderwerp uitvoerig gediscussieerd tijdens het opstellen van het verkiezingsprogramma. Daarin is veiligheid een van de speerpunten. Maar niet de topprioriteit. Dit omdat we onveiligheid gemeten naar cijfers willen onderscheiden van onveiligheid als gevoel. En de inwoners hebben een meer onveilig gevoel dan op basis van gegevens als inbraak verwacht mag worden. En wij gaan uit van de harde gegevens, zónder het gevoel te negeren, maar we gaan niet alléén op het gevoel af. Want alleen op gevoel kun je niet besturen. We houden er wel rekening mee.

We gaan als PCW op basis van deze uitslag opnieuw dit punt bespreken. We houden u op de hoogte.

Herman Timmermans
fractievoorzitter PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»