Onveiligheid in cijfers en als gevoel

Geschreven op: | Door: Herman Timmermans

 

Besteedt de PCW voldoende aandacht aan veiligheid? Dat is zeer de vraag. Wie de reacties op de 'stelling van de maand' ziet, merkt dat de helft van mening is dat veiligheid een prominentere plek moet krijgen. Ook tijdens de braderie gaven de mensen aan dat veiligheid belangrijk is.

We hebben als PCW over dit onderwerp uitvoerig gediscussieerd tijdens het opstellen van het verkiezingsprogramma. Daarin is veiligheid een van de speerpunten. Maar niet de topprioriteit. Dit omdat we onveiligheid gemeten naar cijfers willen onderscheiden van onveiligheid als gevoel. En de inwoners hebben een meer onveilig gevoel dan op basis van gegevens als inbraak verwacht mag worden. En wij gaan uit van de harde gegevens, zónder het gevoel te negeren, maar we gaan niet alléén op het gevoel af. Want alleen op gevoel kun je niet besturen. We houden er wel rekening mee.

We gaan als PCW op basis van deze uitslag opnieuw dit punt bespreken. We houden u op de hoogte.

Herman Timmermans
fractievoorzitter PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»