Overpeinzingen van een wethouder

Geschreven op: | Door: Kees de Jong

We schrijven al weer oktober en zijn dus al weer in het laatste kwartaal van 2015 aanbeland. Nog even en de eerste terugkijk-op-2015-artikelen worden weer gepubliceerd. Alles wat enigszins de moeite waard was wordt nog een keer onder de aandacht gebracht. Gebruikelijk is ook dat lief en leed daarin wordt meegenomen. Terugkijkend op dat aspect is binnen de kring van het college van burgemeester en wethouders 2015 vooral het jaar geweest van leed. Overlijden van dierbaren die een lege plaats achterlaten is zwaar en trekt een wissel op iemands leven. Als collega ben ik dankbaar zijn dat ik de kracht, mogelijkheid en gezondheid heb om delen van het werk tijdelijk over te nemen. Laten we bidden om ondersteuning en kracht voor mijn collega’s en allen die met dit en vergelijkbaar verdriet moeten omgaan.

 
Los van alles wat in prive-omstandigheden plaatsvind draait de wereld door en moeten besluiten worden genomen. Besluiten over inkoop van de zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is sinds 1 januari 2015. Besluiten waar heel veel geld mee gemoeid is en waar het laveren is tussen voldoende en juiste zorg enerzijds en financiële tekorten anderzijds. Voorop staat dat de zorg die mensen nodig hebben geleverd gaat worden. Het kan en mag niet zo zijn dat we mensen de zorg die nodig is ontzeggen. Met dat als vertrekpunt is het zoeken naar hoe we dat geven van de juiste zorg vormgeven waarbij het minder gaat kosten dan vroeger toen deze zorg bij de rijksoverheid zat. Een opgave die om meedenken en omdenken vraagt van zorgaanbieders en andere betrokkenen maar veelal ook begint met omzien naar elkaar.
 
Hefbrug
De hefbrug is een woord dat in 2015 veel is genoteerd en dat is te begrijpen. Het ongemak is voor een deel van de Waddinxveners fors en ondanks de gezelligheid die het pontje naar verluid geeft weegt dat niet op tegen de hinder die ervaren wordt. De provincie heeft oog voor de hinder en financiële zorg die dat bij ondernemers geeft. Er is een passende oplossing voor getroffen ondernemers aangeboden. Daarnaast is door de gemeenteraad van Waddinxveen ook aandacht gevraagd voor de inwoners die overlast ondervinden. Via een motie is voorgesteld dat de provincie een gebaar maakt naar de inwoners van Waddinxveen. De komende week zal ik met de gedeputeerde daarover een overleg hebben en horen of hij mogelijkheden ziet om aan dat verzoek tegemoet te komen. Naast de afwikkeling van de gevolgen van de schade is het goed om te zien dat er nu zichtbaar aan het herstel gewerkt wordt. Als alles goed mag verlopen is het invaren van de hef begin november voorzien en het in gebruik nemen een paar weken later. Het aftellen kan dus beginnen.
 

Kees de Jong

wethouder PCW 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»