Park Triangel: van beukmaat tot roedeverdeling

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

In Park Triangel wordt volop gewerkt. Vanaf de uitkijktoren is goed te zien hoe deze mooie wijk steeds meer vorm krijgt. De eerste bewoners hebben de symbolische sleutel van hun woning al  ontvangen.

 In de gemeenteraad is Park Triangel een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek.  Afgelopen september is een verhitte discussie gevoerd over het voorstel om een beukmaat (breedte van de woning) van 4.60 meter toe te staan. De PCW stond hier positief in, maar de meeste fracties wilden aanvankelijk vasthouden aan een eerder vastgesteld minimum van 5.10 meter. Uiteindelijk is na de nodige discussie schoorvoetend een beukmaat van 4.80 toegestaan door de raad.
 
Eerlijk is eerlijk: ook bij ons gingen de wenkbrauwen eerst wel omhoog. Past 4.60 meter bij de kwaliteit die we in Park Triangel willen realiseren? Voor een antwoord hierop is het goed om terug te gaan naar de basis: we willen een wijk met toekomstwaarde, die kansen biedt voor een brede doelgroep en met regionale aantrekkingskracht. Wat ons betreft is het heel arm om de kwaliteit van de wijk op te hangen aan de beukmaat. Leidraad moet zijn dat het woningaanbod niet alleen aansluit bij de huidige behoeften in de markt, maar dat het aanbod ook bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van deze wijk. Een smallere woning past hier misschien juist wel goed bij, omdat het nu kansen biedt voor starters op de woningmarkt en aansluit bij de afnemende omvang van de huishoudens. 
 
Deze maand staat er een aanvulling op de welstandsnota op de raadsagenda. Hierin worden richtlijnen gegeven voor de beeldkwaliteit van een nieuw deelplan van Park Triangel. De gemeenteraad bepaalt hierin onder meer dat er een roedeverdeling met echte roedes in de ramen moet worden toegepast. Weer gingen bij ons de wenkbrauwen omhoog: is dit het detailniveau waarop wij als raad richtlijnen moeten vaststellen? Wij vinden van niet.
 

Op initiatief van de PCW vindt binnenkort een gesprek plaats tussen de directie van Park Triangel, het college en de gemeenteraad. Hierin willen we met elkaar spreken over de veranderingen in de woningmarkt en hoe Park Triangel hierop moet inspelen. Ook willen wij dan spreken over de wijze waarop wij als raad onze rol voortaan willen invullen.
 
Onze inzet hierbij: meer sturen op hoofdlijnen en flexibeler inspelen op de veranderende (woon)wensen van de consument. Dit moet volgens de PCW kunnen zonder hiermee afbreuk te doen aan de kwaliteit van Park Triangel.
 
Chris van Harten
                              raadslid PCW
 
Dit bericht is eerder verschenen op: www.dewaddinxvener.nl  

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»