PCW-motie 'Schoon Waddinxveen' wordt uitgevoerd

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Een Burap (=bestuursrapportage) vormt als het ware een tussenstap in de financiële beleidscyclus. Doorgaans zijn dat, zo ervaar ik dat in ieder geval als financiële leek, taaie stukken. Toch kan het ook voor minder financieel onderlegde personen interessant om deze stukken te lezen. Het geeft ons informatie over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Welke voornemens lopen vertraging op, welke voornemens worden sneller, duurder of juist financieel gunstiger uitgevoerd. Altijd prettig om tussentijds geïnformeerd te worden.

Zo zat er wat 'mijn portefeuille' betreft in de laatste Burap een leuke verrassing. Op 31 januari 2013 had ik al een raadsmeerderheid gekregen voor m'n motie 'schoon Waddinxveen' en op 18 december 2013 heb ik via mondelinge vragen nog eens de urgentie onderstreept. Blij verrast was ik nu dat het college een subsidie heeft aangevraagd en ook besteed aan preventie en handhavend optreden als het gaat om de aanpak van zwerfafval.

Waarom vinden wij dit zo belangrijk? Een schone omgeving bepaalt in grote mate het woon- en leefklimaat van de wijk, van ons Waddinxveen. Daar hechten wij aan. En als wij de signalen uit gesprekken op bijvoorbeeld braderie en wijkplatforms goed begrijpen, is dit ook een van de punten die hoog op het lijstje van de Waddinxveners staat.

Hopelijk gaan u en jij (en ik) het binnenkort in de openbare ruimte merken....!

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»