PCW pleit voor meer wijkagenten

Geschreven op: | Door: Herman Timmermans

In het coalitieakkoord van PCW, VVD en CDA is zeer bewust opgenomen de veiligheid voor burgers te borgen. Zoveel als mogelijk is uiteraard. Om dit te realiseren, vindt de PCW dat er meer wijkagenten moeten komen. We hebben er nu drie, dat zouden er vijf moeten worden. Wijkagenten richten zich op de buurt en hebben contacten met burgers en jongeren.

Veiligheid is tegenwoordig regionaal beleid. In overleg tussen de verschillende gemeenten worden aantallen wijkagenten toegewezen. De regio heeft besloten dat er in Waddinxveen nu geen uitbreiding komt. Dat is teleurstellend.

In 2016 komt er opnieuw een bespreking van het veiligheidsbeleid. Dan zullen de burgemeester en het college opnieuw moeten nadenken hoe ze dan wél kunnen bereiken dat er meer wijkagenten in Waddinxveen zullen komen.

Herman Timmermans
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»