PCW pleit voor meer wijkagenten

Geschreven op: | Door: Herman Timmermans

In het coalitieakkoord van PCW, VVD en CDA is zeer bewust opgenomen de veiligheid voor burgers te borgen. Zoveel als mogelijk is uiteraard. Om dit te realiseren, vindt de PCW dat er meer wijkagenten moeten komen. We hebben er nu drie, dat zouden er vijf moeten worden. Wijkagenten richten zich op de buurt en hebben contacten met burgers en jongeren.

Veiligheid is tegenwoordig regionaal beleid. In overleg tussen de verschillende gemeenten worden aantallen wijkagenten toegewezen. De regio heeft besloten dat er in Waddinxveen nu geen uitbreiding komt. Dat is teleurstellend.

In 2016 komt er opnieuw een bespreking van het veiligheidsbeleid. Dan zullen de burgemeester en het college opnieuw moeten nadenken hoe ze dan wél kunnen bereiken dat er meer wijkagenten in Waddinxveen zullen komen.

Herman Timmermans
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»