PCW steunt ondernemend Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Herman Timmermans

De PCW weet dat een welvarend dorp mede te denken is aan ondernemers. Aan ondernemers die kunnen concurreren en een gezonde onderneming kunnen runnen. Daarom wil de PCW de belastingen zo laag mogelijk houden.
Deze coalitie heeft de OZB alleen met de inflatiecorrectie verhoogd. Daaraan viel niet te ontkomen. Maar als er wat terug gegeven kan worden, dan zal de PCW dat niet nalaten. En als dat kan op een wijze dat ondernemers als geheel, en daarmee de hele samenleving daar beter van worden, dan zou dat wel heel mooi zijn.

En dat is nu werkelijkheid geworden. De PCW heeft in de raad een voorstel ingediend om een ondernemersfonds in te stellen. Het doel hiervan is om gemeenschappelijke activiteiten die vallen onder schoon, heel en veilig te kunnen opzetten. Maar ook bijvoorbeeld gebiedsmarketing die door het bestuur van ondernemersverenigingen worden ingediend, en daarmee draagvlak hebben bij de ondernemers.

In de discussie in de gemeenteraad hebben we als PCW ideeën om aan ondernemers cofinanciering te vragen, afgewezen. De PCW was het daarmee niet eens omdat het moeilijk is om medefinanciering los te krijgen voor een instrument dat zich nog moet bewijzen. Ook wil de PCW de ondernemers niet op nog hogere kosten jagen.
De PCW zal proberen om in de raad tijdens de zomer steun te krijgen voor een langjarig fonds, waaruit de ondernemersverenigingen collectieve activiteiten gefinancierd kunnen krijgen.
Het is nu aan de ondernemers om met goede voorstellen te komen.

Herman Timmermans
fractievoorzitter PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»