PCW steunt voorstel sanering retailfunctie in Passage

Geschreven op: | Door: Herman Timmermans

 

De PCW steunt het voorstel om krediet ter beschikking te stellen voor de sanering van de retailfunctie in de Passage. Het is een goede zaak dat hiermee de breed ondersteunde PCW-motie uit 2012 over het verplaatsen van de retailfunctie naar het nieuwe dorpshart kan worden uitgevoerd.
Wij zijn bijzonder ingenomen met het feit dat nu bijvoorbeeld het Waddinxveense bedrijf Mulder naar het nieuwe winkelcentrum gaat. Wij hopen en verwachten dat nog meer Waddinxveense ondernemers zullen volgen naar het Waddinxveense centrum.

Dit college boekt opnieuw een groot succes. Steeds meer winkels in het nieuwe centrum en minder retail in de Passage. Zoveel resultaat van dit college van b&w: het kan toch niet anders dan dat er veel, zeer veel langere termijnvisie achter de concrete acties van dit college zit!


Herman Timmermans

fractievoorzitter PCW

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»