Politiek (on)gestructreerd en voorspelbaar?!

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Dat overkwam mij afgelopen woensdag in
een gesprek over politiek en alles wat er mee samenhangt.

 
Onvoorspelbaar?
De landelijke politiek en in (veel?) mindere mate de lokale politiek bracht
mij in een gesprek tot de opmerking dat politiek soms ongestructureerd of
wat 'onvoorspelbaar' kan zijn. Waarom trekt het ene nieuwsitem wel onze
aandacht en het ander minder. Waarom bij het ene nieuwsfeit mondelinge
vragen in de gemeenteraad of zelfs schriftelijke vragen en het andere niet?
Daar kunnen allerlei partijpolitieke, persoonlijke en 'coalitie'redenen voor
te noemen zijn. Zo overkwam het mij dat een amendement over dubbelruimte
gebruik in de glastuinbouw in eerste instantie vanwege staken stemmen (10
voor, 10 tegen) werd aangehouden terwijl het na slechts kleine taalkundige
aanpassing vervolgens unaniem werd aangenomen. Dus een zekere
onvoorspelbaarheid of ontbreken structuur klopt, was mijn snelle en wellicht
niet te stevige gefundeerde mening.
 
Mijn gesprekspartner was niet overtuigd door mijn 'betoog' of visie. Hoewel
geen jurist, gaf zij mij (en ik ben in staats- en bestuursrecht
afgestudeerd) toch stukje college over kiesrecht en gemeenterecht.
Verkiezingen zijn eens in de vier jaar, de berekening van de uitslag is
eenduidig. Debatten lopen via vaste procedures en via de voorzitter.
Landelijk heb je een parlement en kabinet, plaatselijk noemen we dat de
gemeenteraad en het College van burgemeester en wethouders. Zoals je een
begroting en rekening op landelijk niveau hebt, zo heb je dit ook lokaal.
Dus politiek is volgens haar wel zeker voorspelbaar en gestructureerd.


 Saai en voorspelbaar
Tsja, daar zit je dan. Is politiek dan saai en voorspelbaar? Nee, zeker
niet..!! Als raadslid probeer je de ontwikkelingen in Waddinxveen (en in de
regio) nauwlettend te volgen en als dit nodig is het college hierop te
bevragen of zelf met voorstellen te komen. Daarbij komt dat je als
gemeenteraadslid letterlijk dicht op allerlei ontwikkelingen zit en je via
fractie, overleg met collega fractieleden en uiteindelijk in je gemeenteraad
je visie in praktijk probeert te brengen. De speer- en actiepunten uit het
verkiezingsprogramma geven daarbij op z'n minst weer enige structuur.
Lokale politiek saai? De ontwikkelingen in en om Waddinxveen staan niet
stil. Het is mooi om daar een steentje aan bij te mogen dragen.
 
Peter van den Berg
(raadslid PCW)

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»