Reces, verdriet en (nogmaals) de hefbrug

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Wellicht een bijzondere kop voor een weblog en dat vraagt enige toelichting.


Na de laatste gemeenteraadsvergadering op 8 juli 2015 viel het politieke werk zo goed als stil. Een enkele informatieavond of bijeenkomst nog, en toen werd het rustig. Tijd om het bureau op te ruimen en de mailbox op te schonen. Tijd voor een ontspannen boek, maar ook extra gelegenheid voor een vervolg op het doornemen van de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe (bijbelboek in het Nieuwe Testament), een boek over juridische en ethische aandachtspunten rondom het stakingsrecht en degelijke. Toch zijn er ook helaas weer boeken blijven liggen. Hopelijk kom ik daar bij gezondheid in een volgende vakantie aan toe. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het boek 'Ongeloof en Revolutie' van Groen van Prinsterer. Gelukkig genoten van een heerlijke vakantie op een boerencamping in Uddel. Pracht omgeving 'tussen' koeien, bossen en heidevelden.

Verdriet was er ook. Half augustus overleed onverwacht de zoon van wethouder Jannette Nieboer. Een groot verdriet en gemis! Afgelopen week overleed, na een langdurige strijd tegen een ernstige ziekte, oud-raadslid Marleen Kroes. In de periode 2006-2010 was zij raadslid en heb ik regelmatig met haar opgetrokken als het ging om het dossier 'Polder Bloemendaal'. Een groot verlies voor ten eerste Kees Kroes, maar ook voor gezin, familie en vrienden. Vanuit ons geloof weten we dat we in gezonde jaren maar ook bij ingrijpend verlies ons mogen richten op God. Hij kan en wil troosten en kracht geven. We wensen dat Jannette, Kees en hun families toe.

Op 14 juli 2015 hebben wij als PCW-fractie een open brief gestuurd naar het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Daarin hebben wij onze zorgen geuit over communicatie richting bewoners en ondernemers, duidelijkheid gevraagd over een schaderegeling en de terugkeer van de brugwachter totdat er een adequaat alternatief beschikbaar is (zie brief). Op 25 augustus 2015 hebben wij van Gedeputeerde Staten een antwoord ontvangen (zie brief). Deze brief ervaren wij als teleurstellend. Natuurlijk, er wordt aangegeven dat inmiddels een concrete schaderegeling beschikbaar is en we worden uitgenodigd om het centrum voor brugbediening te bezoeken. De reactie op onze opmerkingen over (tijdelijke) terugkeer van de brugbediening en de toename van vertraging voor het wegverkeer door bediening op afstand ervaren wij op zijn minst als teleurstellend. Wordt vervolgd!

Peter van den Berg
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»