Regionale ruimtelijke ontwikkelingen

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Wellicht heeft u het via de krant of het nieuwsbericht van onze website gelezen: de ontwikkelingen in de Glasparel kunnen doorgaan. Wellicht vraagt u zich af "is dit zo spannend voor Waddinxveen?”. Eigenlijk wel ja…! In 2001 heeft het Rijk de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening vastgesteld. In deze nota is de "driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda” (later Driehoek RZG) aangewezen als een gebied dat sterk verstedelijkt moest worden.
 
De Zuidplaspolder, zoals het gebied ook wel wordt aangeduid, moest worden ontwikkeld met veel woningen (30.000), rond de 200 hectare Glastuinbouw, diverse grootschalige bedrijventerreinen etc. Vanuit het Rijk en de Provincie kreeg Waddinxveen, met de omliggende gemeenten, de opdracht mee plannen te ontwikkelen. Een impliciet (soms ook expliciet uitgesproken) stok achter de deur was dat als de regiogemeenten er niet uitkwamen, de Provincie (al dan niet met het Rijk) met een concreet plan zouden komen.
 
Rond 2004 wisten Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle met de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland een regionale ruimtelijke visie op te stellen. Belangrijke kaders die we als gemeenten konden meegeven waren:
1. eerst bewegen, dan bouwen;
2. financieel haalbaar;
3. goede ruimtelijke inpassing / kwaliteit.
 
De verwachting was dat het totale gebied medio 2030 geheel ontwikkeld zou worden. Door de economische crisis moesten deze plannen al een paar keer worden bijgesteld. Echter, een regionale Grondbank RZG, had al wel diverse gronden aangekocht… Dit heeft tot gevolg gehad dat gekochte percelen financieel moesten worden ‘afgewaardeerd’…
 
Glasparel+
Van de grootschalige ontwikkelingen is één en ander in ontwikkeling of zelfs uitvoering, zei het toch wel beperkt. Wat wel, al is het vertraagd, van de grond leek te komen is de Glasparel+. Een gebied grofweg tussen de IJzermanweg, de Bredeweg en de Abraham Kroesweg. Dit gebied zou worden ingevuld met grootschalige bedrijfsterreinen, glastuinbouw en woningbouw. Mede door een breed gesteunde motie, ingediend door de PCW, krijgt het gebied wel een goede ruimtelijke uitstraling. Inmiddels had ook Lidl het oog laten vallen op dit gebied en zij wil een grootschalig distributiecentrum realiseren. Een grote impuls voor de lokale en regionale werkgelegenheid omdat er naar verwachting rond de 300 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Daarbij komt dat ontwikkeling van dit gebied financieel gezien de aanleg van de Westelijke Randweg of de Bentwoudlaan mogelijk maakt.
 
De gemeente Lansingerland had echter beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. Daarover heeft de Raad van State dus afgelopen woensdag een uitspraak gedaan. Hoewel het beroep op formele gronden is toegewezen heeft dit beroep uiteindelijk geen gevolgen voor de uiteindelijke plannen. Een wat ingewikkeld verhaal, maar omdat de gemeente het bestemmingsplan had gebaseerd op een niet correcte provinciale verordening was er sprake van een procedurefout. Omdat er inmiddels een nieuwe en correcte provinciale verordening van kracht is, heeft de Raad van State bepaald dat de planvorming toch ongewijzigd kan doorgaan.
 

Als duo-raadslid was ik vanaf 2002 ook met deze ontwikkelingen bezig. Vanaf 2006 nog iets actiever als gemeenteraadslid en daarna ook als (plaatsvervangend) lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ, sinds 2008) en de Grondbank RZG (sinds 2011). Ik ben daarom extra blij dat de plannen die voor Waddinxveen waren ontwikkeld kunnen doorgaan. Nu hopen dat er naast de Lidl nog meer grote en mooie (tuinbouw)bedrijven in Waddinxveen iets moois willen ontwikkelen….

 

Peter van den Berg

raadslid PCW 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»