Samen voor behoud van Waddinxveens erfgoed

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

In de achterliggende jaren zijn diverse beeldbepalende panden in Waddinxveen verdwenen. Een bekend en redelijk recent voorbeeld is de 'oude dokterswoning' aan de Kerkweg-Oost. Bij de sloop van dat pand, maar ook bij de Gebiedsvisie Bloemendaalse Polder, hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor inventarisatie en behoud van cultureel erfgoed. In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 heeft dit punt een plek gekregen in onze tien speerpunten. Het heeft terecht een plaats gekregen in het collegeprogramma.

 
We zijn daarom blij dat het college dit punt nu al heeft opgepakt en met een voorstel is gekomen. Het conceptbeleid ligt van 21 mei tot 2 juli 2015 ter inzage. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in september 2015 het beleid vaststelt.
 
De kern van het beleid is:
- op basis van vrijwilligheid kan een pand aangewezen worden als gemeentelijk monument;
- een aanwijzing tot monument heeft als beperking dat het niet gesloopt mag worden en dat bepaalde werkzaamheden vergunningsplichtig zijn en/of dat er overleg met de monumentencommissie vereist is. Daarnaast is er een onderhoudsverplichting van toepassing;
- tegenover deze beperking staat het voordeel dat er 50% van het ozb-tarief wordt kwijtgescholden en dat er tegen een gereduceerd tarief een lening kan worden verkregen om restauratie mogelijk te maken.
 
Als PCW-fractie staan wij in beginsel positief tegenover dit conceptbeleid. We hopen dat verder verval van cultuur-historisch erfgoed wordt voorkomen en dat er juist een impuls wordt gegeven aan onze woon- en  leefomgeving. Als fractie hebben wij wel geopperd of het mogelijk is om bijvoorbeeld gedenktekens of de 'oude begraafplaats' aan de Kerkweg-West als erfgoed aan te wijzen.
 
Graag komen wij in contact met bezitters van panden die op de voorlopige inventarisatielijst staan om te vernemen of alle belangen afdoende worden meegenomen. Daarom gaan wij ook nog in gesprek met het bestuur van de Historische Vereniging en ons Kennisnetwerk.
 

Als u uw mening wilt geven, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kiespcw.nl of contact opnemen met een van onze woordvoerders ruimtelijke ordening.
 
Peter van den Berg
raadslid PCW 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»