Tussen raadsvergadering en installatie

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De periode tussen de 'laatste raadsvergadering', dat wil zeggen de laatste inhoudelijke raadsvergadering voor de verkiezingen, en de installatie van de nieuwe gemeenteraad is een bijzondere periode. Het inhoudelijke raadswerk staat (vanaf 12 februari) stil en alle aandacht gaat uit naar de verkiezingen.

Een leuke periode, een bijzondere periode. Gesprekken in winkelcentra, op de markt, actief vai facebook en twitter om nog eens extra de eigen achterban te informeren en de zogenaamde 'zwevende kiezer' definitief te overtuigen. Dan zie je bij jezelf en andere leuke foutjes. Een tekstkar van de PCW die keer wel heel onhandig wordt geparkeerd. Een kandidaat-raadslid, niet van PCW-huize, die via twitter om een voorkeursstem vraagt en via Twitter door zijn bestuur tot de orde wordt geroepen. Een partij, niet zijnde de PCW, die mij in het mailcircuit van de campagne lijkt op te nemen.... Gelukkig kon ik snel aan de bel trekken en had ik geen 'voorkennis'. In de winkelcentra hadden we leuke, veelal korte, ontmoetingen. De ene stemt 'nooit op een protestantse partij omdat christenen gemeen zijn'. Een gesprek daarover aangaan lukte mij niet. De ander geeft de zojuist gegeven folder weg "geef die maar aan een ander, want ik stem Kees Kip".

En zo kan ik even doorgaan. Dan denk ik ook aan de prachtige en unieke verkiezingskrant en de vele oplossingen van puzzel en rebus die ik binnenkreeg. Meer in het bijzonder denk ik ook aan de afsluiting van de verkiezingscampagne op dinsdagavond 18 maart in de Kruiskerk. Een bijzondere ontmoeting rondom het Woord van God waarbij ds. J.P. Stoel mediteerde uit Psalm 20: het gebed voor de koning. Hij wenste ons toe dat, in welke positie wij ons ook verkeren, ons (raads)werk gericht mag zijn op De Koning, op God.

De uitslag en de bijzondere wijze van de totstandkoming van het zetelaantal is bekend......... Ik wens u en ons als nieuwe raad(sfractie) toe dat we vanuit de zojuist genoemde grondhouding onze verantwoordelijkheid thuis, in kerk en maatschappij mogen uit (blijven) voeren.

Peter van den Berg
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»