Twee petten op.....

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Afgelopen dinsdagavond 21 januari had ik twee petten op, die van bewoner van de Oranjewijk (pet 1) en die van raadslid (pet 2). Wat was er aan de hand? Op initiatief van de Bewonerscommissie Oranjewijk, met Kees Butijn als leidend persoon, werd met de wijkregisseur, de politie en Woonpartners Midden-Nederland een soort wijkschouw gehouden. Zo'n 40 tot 50 wijkbewoners liepen mee, een pracht opkomst trouwens waaruit een hoge mate van betrokkenheid blijkt. Dat is zeer positief te waarderen.

Wat was er aan de hand en wat was het doel? Doel was het in kaart brengen van donkere en onveilige plekken waar overlast wordt ervaren. Door de gezamenlijke rondgang kwamen diverse ervaringen en duistere plekken aan de orde en in beeld. Voor de gemeente en Woonpartners huiswerk om te bezien of en welke knelpunten aangepakt moeten en kunnen worden. Uit de rondgang kwam ook naar voren dat bewoners zelf initiatief willen nemen en zaken willen oppakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gezamenlijk aanpakken van onverlichte achterpaden. Zelf kreeg ik, voor degenen die het AD lezen weten dat, als bewoner van de wijk ook huiswerk mee.

Ook als raadslid heb ik genoten van de avond. Dat lag niet alleen aan de gesprekken met een bekertje gluhwijn bij de vuurkorf. Die waren leerzaam en toonden grote betrokkenheid vanuit de wijk. Maar uit de rondgang en persoonlijke gesprekken blijkt nog eens duidelijk wat er in de wijk gebeurt, leeft, wat er van overheid wordt verwacht en waar men ook zelf de schouders onder wil zetten. Dat is het waardevolle van contacten met wijkplatforms en bewonerscommissies.


Peter van den Berg
(Raadslid PCW)


« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»