Van sociaal domein en identiteit naar herontwikkeling Passagegebied

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Gisterenavond de laatste vergadering in de huidige samenstelling, ten minste, de laatste vergadering die een inhoudelijke behandeling van voorstellen betreft. De allerlaatste vergadering is op DV woensdag 26 maart 2014 maar 'beperkt' zich tot het afscheid van de 'oude' gemeenteraad.

Sociaal domein
Sociaal domein met vaststelling heel belangrijke kadernotitie. Namens de PCW heeft Jannette Nieboer nog enkele kernthema's onder de aandacht gebracht:
- Identiteitsgebonden zorg;
- Zorg dat lokale behoefte niet ondersneeuwt in de regio;
- Betrek plaatselijke personen en maatschappelijke organisaties. Dan heb je het ook over vernieuwing en innovatieve experimenten.

Om een en ander te onderstrepen heeft zij, mede namens de VVD en PvdA, een motie ingediend, die unaniem werd overgenomen. Toezegging vanuit het college dat identiteitsgebonden zorg wordt gegarandeerd.

Krediet sanering detailhandel Passage
Om de positie van het Centrum te versterken en verpaupering van de Passage te voorkomen heeft de PCW in 2012 hiertoe een motie ingediend die vrijwel raadsbrede steun kreeg. Het voorstel betekent het 'saneren' van de detailhandelsbestemming van de Passage. Het betekent ook een flinke financiele aderlating voor de financiele positie van Waddinxveen. Een uitdaging en opdracht voor het nieuwe college (en raad) om een visie te ontwikkelen voor 'herinvulling' hernieuwd Passagegebied.

Terugblik
Een persoonlijke terugblik is altijd lastig. Vastgesteld kan worden dat zo'n termijn van vier jaar net na de verkiezingen een hele periode lijkt maar na afloop kun je constateren dat die vier jaar zijn omgevlogen.... Hot item in 2010 en 2011 was de (on)zelfstandigheid van Waddinxveen. Ditbthema kwam bijna iedere raadsvergadering terug. Na de overduidelijke uitslag van het referendum in 2011 konden we vooruit kijken en bleek samenwerking tussen alle partijen onderling een enorme stimulans te hebben gekregen. Ik hoop dat na de verkiezingen die goede samenwerking, in deels gewijzigde samenstelling, zal worden voortgezet!! Jammer dat we tussentijds 'afscheid' hebben moeten nemen van onze Menno van der Haven (ziek) en Hans van Stel (PvdA, verhuizing naar Zeeland). Beide waren betrokken en integere collega's!!

Peter van den Berg
(raadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»