Veel sterkte ermee!

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

Fijn om te merken dat zoveel mensen meeleven met mij en mijn nieuwe functie als wethouder. Maar dat daarbij vaak heel nadrukkelijk "en veel sterkte ermee!”wordt gezegd, geeft soms een onbehaaglijk gevoel. Ik weet best dat de decentralisatie van de WMO en Jeugdhulp een lastige klus is, maar veel anderen hebben er blijkbaar een loodzwaar hoofd in…


Gelukkig zijn we in Waddinxveen een eind op weg. Voor alle voorzieningen van de WMO 2015 zijn contracten afgesloten, bijvoorbeeld op het gebied van hulp bij de huishouding en begeleiding. Met de jeugdhulp verloopt het iets minder voorspoedig, maar met een forse extra krachtsinspanning verwachten we de contractering – in regionaal verband – omstreeks 17 november af te ronden.

Daarnaast zijn we begin oktober in ons dorp gestart met een pilot Sociaal Team. Dat is een team waarin professionals uit verschillende organisaties, zoals het maatschappelijk werk en de jeugdzorg, met elkaar samenwerken om complexe hulpvragen te behandelen. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Het is mooi om te zien hoe die professionals enthousiast bezig zijn om deze nieuwe samenwerking vorm te geven. Ze geloven er echt in en dat is een belangrijke succesfactor. De bedoeling is dat hulpvragers vanaf nu te maken krijgen met één contactpersoon (de regisseur), die ervoor moet zorgen dat alle hulp in samenhang wordt verleend.

Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik me dat veel mensen helemaal niet blij zijn met het nieuwe zorgstelsel omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn en nog veel vragen hebben, of misschien wel angstig of boos zijn. Veel vragen kunnen we nog niet beantwoorden, maar veel ook al wel. Op 28 oktober organiseerde de gemeente (in samenwerking met de seniorenraad en het platform gehandicapten) een grote voorlichtingsbijeenkomst in het Anne Frank centrum. Dat daar behoefte aan was, bleek wel uit het grote aantal bezoekers. Eind november doen we dit waarschijnlijk nog een keer.

Veel sterkte ermee – dat geldt voor iedereen! Alle Nederlanders krijgen te maken met het nieuwe zorgstelsel. Heeft u die posters en advertenties gezien waarin u wordt aangesproken op uw naastenliefde? Doen! Daar wordt iedereen beter van.

Jannette Nieboer
wethouder

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»