Veiligheid

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Namens de PCW heeft Erik Segers de afgelopen besluitvormende raad van 17 december vragen gesteld n.a.v. de brief van minister Opstelten.  

Afgelopen maandag vernamen wij uit de media dat de politie voornemens is ruim 200 politiebureaus in ons land te sluiten. Dit gebeurt onder de noemer: We vergroten liever onze dienstverlening, dan dat we investeren in stenen. Naar aanleiding daarvan hebben wij als PCW de volgende vragen:
1. Is reeds bekend wat de gevolgen hiervan zijn voor het politiebureau in Waddinxveen en eventuele nieuwe steunpunten?
 
2. In hoeverre heeft Waddinxveen invloed op deze besluitvorming en de positionering van politiebureaus en steunpunten in de regio?
 
3. Kunt u aangeven of de genoemde verbetering van de dienstverlening u gaat helpen om te komen tot invulling van ons wettelijk recht, conform art 38a van de politiewet, op 5 wijkagenten?
 

Naar aanleiding van de antwoorden van de burgemeester weten we dat het politiebureau op de Limaweg blijft. Daarnaast zal er in de gemeente Zuidplas een politiebureau verdwijnen en worden vervangen door een steunpunt. Vervolgens wachten wij de brief van de politiecommissaris belangstellend af.
 
Wordt vervolgd!
 
Jannes Berghout 
fractievertegenwoordiger PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»