Veiligheid voorop

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Wat verstaan we onder veiligheid?

‘Is Waddinxveen nog veilig?’ Deze vraag kreeg ik van een inwoner van Waddinxveen in de campagne tijd voor de gemeenteraad verkiezingen. Een complexe vraag om te beantwoorden omdat je te maken hebt met meerdere factoren.
1. Objectieve veiligheid, geeft cijfermatig inzicht in delicten en meldingen.
2. Subjectieve veiligheid, betreft het individuele gevoel van veiligheid of ontbreken daarvan. 
3. Fysieke veiligheid, bescherming van mens, dier en milieu tegen ongelukken, bijvoorbeeld door brand, rampen, verkeer, grote evenementen of milieu.
4. Sociale veiligheid, Heeft betrekking op de belevingswaarde van de openbare ruimte. 
 
Veiligheid in Waddinxveen 
Veiligheid is voor de meeste Nederlanders niet vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor de inwoners van Waddinxveen. De stijging in het aantal geweldsdelicten valt op, in het bijzonder het aantal mishandelingen. Hoewel deze trend landelijk gesignaleerd wordt, geeft  deze ontwikkeling stof tot nadenken. In de vorige collegeperiode hebben wij als PCW hier ook nadrukkelijk aandacht voor gevraagd.
Wat verder opvalt, Waddinxveen heeft een aantal jongeren die zich overlast gevend gedragen. Daarvan was al sprake in de analyse van de veiligheidsmonitor, maar we lezen dat ook in de krant en we krijgen als PCW hierover ook vragen van de inwoners.
 
PCW vraagt aandacht voor het thema veiligheid nu en in de toekomst!
Niet voor niks hebben wij daarom als PCW van veiligheid een van onze speerpunten gemaakt in de afgelopen verkiezingscampagne. In de algemene beschouwingen hebben we als PCW aandacht gevraagd voor het onderwerp veiligheid en dan met name voor de bovengenoemde onderwerpen. De gemeente Waddinxveen is, gelet op haar strategische positie, bevoegdheden en organisatorische kracht, de aangewezen partij om richting te geven aan samenwerkingsverbanden binnen de veiligheidsketen en samenwerking te organiseren. Die rol komt op het terrein van de lokale veiligheid de gemeente toe. 

Vanuit die gedachte willen wij als PCW ons inzetten voor een nog veiliger Waddinxveen. De eerste mogelijkheid dient zich komende week al aan de startbijeenkomst beleidsontwikkeling Integrale Veiligheid 2016-2018. Als PCW vinden we het belangrijk om naast de inwoners van Waddinxveen te staan en horen dan ook graag uw mening. Wij nodigen u daarom uit om uw ervaringen en visie met betrekking tot dit onderwerp met ons te delen.
 
Jannes Berghout
Fractievertegenwoordiger PCW
 
eerder geplaatst op: www.dewaddinxvener.nl

 

 

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»