Verdriet en hoop

Geschreven op: | Door: Jannette Nieboer

 

Drie maanden geleden stierf zeer plotseling onze nog thuiswonende zoon, aan de gevolgen van een zware longembolie. Wat een verdriet. Ons leven heeft een wending gekregen waarvan we de gevolgen nog niet volledig overzien, maar gelukkig vinden we houvast bij God, onze Vader. We ontvingen heel veel medeleven, waarvoor we dankbaar zijn.
 
Als je leven op zijn grondvesten schudt, is het fijn om taken en verplichtingen te hebben die je dwingen door te gaan. Het wethouderschap is daarvan een voorbeeld. Fijn om weer te mogen en kunnen werken. Er is genoeg te doen. 
 
Vluchtelingen
Niet alleen in ons persoonlijk leven was sprake van leed. De beelden van vluchtelingen in zee, maar ook in kou en modder, grijpen ons allemaal aan. Mensen zijn al eeuwenlang op de vlucht voor terreur en honger, maar nooit eerder zaten we er als welvarende westerlingen zo dicht bovenop. Door de mogelijkheden van de moderne techniek en de social media komen de ontberingen van de vluchtelingen wel heel dichtbij. En tegelijk bieden de social media ongelimiteerde ruimte om onvrede en boosheid te uiten, al dan niet op grove wijze. Het is een teken van hoop dat de vluchtelingen in veel gemeenten hartelijk worden ontvangen, ondanks alle vragen die er zijn over de problematiek.
 
Ook Waddinxveen heeft een groep vluchtelingen in crisisopvang ruimhartig ontvangen. De gemeentelijke medewerkers zorgden voor een perfecte organisatie en opvang, een enorm aantal vrijwilligers bood de onontbeerlijke ondersteuning. Hartverwarmend! Mooi ook om te zien dat de kerken een zeer actieve rol speelden bij het activeren van helpende handen. Tegelijk moeten we constateren dat deze opvang erg veel vraagt van de gemeentelijke organisatie. Daarom is aan het COA gemeld dat verlenging niet mogelijk was. 
 
(Jeugd)zorg
Op het terrein van de (jeugd)zorg kunnen we merken dat we vorderingen maken. We krijgen steeds meer zicht op de verschillende klantgroepen en wat er voor ze nodig is. Het is van groot belang dat degenen die gebruik maken van de zorg, meepraten over hoe de gemeente er mee omgaat. Dat kan bijvoorbeeld via een adviesorgaan. De Wmo-raad en de Cliëntenraad zijn bezig zich om te vormen naar een bredere Participatieadviesraad. In de komende tijd zal hier aandacht aan besteed worden in de plaatselijke pers. Als u mogelijkheden ziet: doe mee!
 

Ikzelf ben zeer benieuwd naar ervaringen van jongeren en hun ouders, maar ook van senioren, met het Waddinxveense Sociaal Team en met de zorg- en hulpverlening. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u uw ervaringen met mij wilt delen. Dat kan in een gesprek of via telefoon of mail. Ik ben onder meer bereikbaar via j.nieboer@waddinxveen.nl.
 

Jannette Nieboer

wethouder PCW

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»