Vuurwerkverbod in Waddinxveen (on)wenselijk?

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

"Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw moet in Waddinxveen beperkt blijven tot enkele locaties.” Dit was de stelling waar enkele weken voor de jaarwisseling (en tot 6 januari 2015) op gereageerd kon worden.

39 personen (78%) konden zich hierin vinden, 10 personen (22%) waren het hier niet mee eens. Dezelfde stelling stond ook op onze Facebookpagina. Daar is minder op gereageerd maar de reacties waren heel divers. Voor jongeren bijvoorbeeld is vuurwerk een traditie die ze niet graag loslaten. Anderen vinden het voor kleine kinderen of voor hun huisdier erg vervelend. Tot slot wordt ook opgemerkt dat de handhaving heel lastig is.

Politiek en bestuurlijke afwegingen

Het PCW-verkiezingsprogramma zegt er niets over… Zo maar wat overwegingen:

1. College heeft gekozen voor twee vuurwerkvrije zones , met in onze ogen een goede reden (Passage en Centrum). Alleen het instellen van een (gemeentebreed) vuurwerkvrije zone betekent ook handhaving daarop. Nu is het maar de vraag of er in de praktijk met de jaarwisseling wel voldoende kan worden gehandhaafd wanneer gekozen wordt voor vuurwerkvrije zones. Is er onvoldoende handhaving, dan schaadt dat het publieke vertrouwen in de overheid.

2. De (landelijke) regels met betrekking tot het afsteken van zijn al strenger geworden het afgelopen jaar. Dat mag nu alleen nog vanaf 18.00 uur. Moeten we als gemeente niet meer beleidsruimte van Den Haag krijgen om zodoende meer specifieke maatregelen te kunnen nemen rond de jaarwisseling? Nu is dat lastig.

3. Bij vuurwerk vallen slachtoffers. En dat is niet goed. Dus die keerzijde vraagt van de overheid optreden. Denk daarbij aan goede voorlichting door de gemeente, al dan niet afgestemd via de GGD. Dus niet de hele dag knallen en in bepaalde gebieden helemaal niet.

4. Bij een eventueel gemeentebreed vuurwerkverbod zou er een door de gemeente georganiseerd vuurwerkspektakel kunnen komen om de mensen tegemoet te komen. De vraag is echter wat de verhouding is tussen het voorkomen van schade in de openbare ruimte en de door de gemeente te maken kosten. Belangrijke vraag is of dit een kerntaak is van de gemeente... Wij denken van niet. Er is overigens ook wel degelijk een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat moeten we bij mensen laten. De vrijheid van de één kan niet een aantasting van vrijheid van de ander betekenen.

5. Er is sprake van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Enerzijds maken we ons als gemeenteraad sterk, en de PCW hierin voorop, voor een goed milieubeleid en hoge duurzaamheidsdoelstelling en anderzijds kijken we rond de jaarwisseling in hetzelfde Waddinxveen even de andere kant op.

6. Het afsteken van vuurwerk is een traditie, voortgekomen uit de bevolking. Daarbij komt dat de jaarwisseling een belangrijke ontmoeting vormt tussen families en buurtbewoners die elkaar een goed nieuwjaar wensen.

Persoonlijke overwegingen

Bij een weblog passen ook persoonlijke overwegingen. Wij komen zelf uit de traditie dat het (omvangrijk) afsteken van vuurwerk toch ook wel werd gezien als verspilling van geld en in strijd met een goed rentmeesterschap (milieuvervuiling). In de familie werd die geldverspilling wel eens gecompenseerd met het geven van een gelijk bedrag aan een goed doel (als armoedebestrijding of ontwikkelingshulp) als wat aan vuurwerk werd uitgegeven. Daarbij werd in gezinsverband of familiekring teruggekeken op wat het afgelopen jaar is gepasseerd, van verdrietige zaken tot persoonlijke ervaringen die leiden tot verwondering of dankbaarheid aan onze God. Voor ons was dat ook wel weer een meerwaarde aan oud en nieuw.

Peter van den Berg (raadslid PCW) en Jannes Berghout (fractievertegenwoordiger PCW)

 

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»