Wat zegt mij de uitslag van de braderie?

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

Toen ik zaterdag 24 mei om 15.00 uur de marktkraam binnenstapte van de PCW, viel mijn oog gelijk op de vijf "thema”- bakken, meer of minder gevuld met groene balletjes. De bezoekers van de braderie konden kiezen uit vijf thema’s: zondagsrust, omzien naar elkaar, dorps Karakter, duurzaamheid en veiligheid.
Mijn eerste waarneming was dat de bakken "dorps karakter” en "duurzaamheid” opmerkelijk minder gevuld waren dan de andere drie bakken. Ik heb er verder niet meer over nagedacht en heb me gericht op de voorbijgangers, met wie ik altijd interessante gesprekken voer. Soms over de politiek, soms over de kerk en ook wel over andere onderwerpen.

PCW-kiezers en overige kiezers
Zo’n marktkraam wordt altijd bemenst door PCW-wethouders, raadsleden, fractievolgers en/of bestuursleden. Het is dus logisch dat het aantal gesprekken met de braderiebezoekers makkelijker gevoerd wordt met mensen van de eigen achterban, dan met mensen, die politiek anders georiënteerd zijn. Als er in een PCW marktkraam dus "gestemd” kan worden op twee van de vijf thema’s, dan ga ik er van uit dat 60 tot 65 % van de uitgebrachte "stemmen” PCW-kiezers zijn.Als ik de uitslag van de braderiepeiling dus lees, dan bedenk ik daar gelijk bij, dat die uitslag geen beeld van het gemiddelde Waddinxveen geeft, maar een beeld van circa 2/3 PCW-kiezers en 1/3 overige kiezers. Dat moest ik eerst schrijven, voordat ik de uitslag van de braderiepeiling beoordeel.

Opmerkelijk
Nu de uitslag.
1. Veiligheid (192 stemmen)
2. Omzien naar elkaar (190 stemmen)
3. Zondagsrust (177 stemmen)
4. Dorps karakter (95 stemmen)
5. Duurzaamheid ( 52 stemmen)

Het valt mij dus op dat zondagsrust niet het hoogste (meer?) scoort. Dat vind ik opmerkelijk. Vervolgens merk ik op dat "dorps karakter” en "duurzaamheid” minimaal de helft minder "balletjes” hebben gescoord dan de andere drie thema’s. Dat vind ik even opmerkelijk, omdat de PCW toch de hoeder is van het "dorpse karakter”, of te wel: geen verstedelijking, met alle gevaren van secularisatie van dien. Is dit een signaal, dat de PCW in de toekomst zich minder druk moet maken over het "dorpse karakter”? En zit er een verband in, dat "zondagsrust”niet meer het hoogste scoort en "dorpse karakter” nog veel minder? Dit vraagt wel om bezinning.

Minder energie in duurzaamheid?
Dat "duurzaamheid” slechts 52 stemmen haalt, vind ik eigenlijk een beetje schrijnend. Vorig jaar hebben we op de braderie nog speciale aandacht gevraagd voor "duurzaamheid”. In de raad is door de PCW zelfs een initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheid ingediend met als resultaat een stuurgroep en werkgroepen. En nu krijgt het thema de minste punten. Wil dat zeggen dat "duurzaamheid” minder bij de achterban en in de samenleving leeft, dan wij denken? Misschien. Maar zeker zegt deze uitslag, dat we er relatief minder energie in moeten steken dan we doen. Tenminste als het aan onze achterban en aan de kiezers ligt. De ballengooiers op de braderie zeggen ons, dat "veiligheid”, "omzien naar elkaar” en "zondagsrust” de drie topprioriteiten zijn van tien onze speerpunten. Daar moeten wij als fractie lering uit trekken.

... en meer in veiligheid?Vooral op het thema "veiligheid” profileren we ons, lijkt mij, te weinig. Intern in de fractie is wel een nota "Veiligheid” geproduceerd, maar deze uitslag zegt dat we deze nota verder moeten oppakken en uitwerken in concrete acties.
Toen ik ooit, in lang vervlogen tijden, eens een aantal sessies had met een psycholoog, heeft hij me geleerd, hoe belangrijk het is voor individuen, kinderen, volwassenen en partners, om zich veilig te voelen in hun gezin, familie, klas enzovoorts, enzovoorts. In een veilige omgeving ben je vrij om je te uiten of om dat juist niet te doen. Dan ben je een vrij mens.
Ook in het publieke leven is het zo: Als jij je veilig voelt, ben je vrij, kun je ademen, kun je angst thuis laten, un je veilig de straat op.
Kun je een stil en gerust leven leiden…

Ton van Doorn

 

 

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»