We zijn weer begonnen.........

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Vorige week woensdagavond de eerste gemeenteraadsvergadering in Waddinxveen. Volle agenda met veel ingekomen stukken. Daarnaast stukken over beukmaat woningen Triangel, bestemmingsplan met betrekking tot Gouwekruising, woonwagenzaken, Promen, minnelijke onthuring Passage etc. Heel diverse onderwerpen.

Belangrijk onderwerp dat op lijst ingekomen stukken staat in het nieuwe collegeprogramma 2014-2018. Dat document is nog niet behandeld omdat burgers en organisaties hierop kunnen reageren. Dit belangrijke document zal in een volgende raadscyclus worden besproken. Dit document zal uiteraard getoetst worden aan ons verkiezingsprogramma en het coalitie akkoord. Via website en media zult u hierover de komende periode vast meer over horen.

Klankbord decentralisaties
Per 1 januari 2015 komen diverse rijkstaken bij de gemeente te liggen. Denk aan zorg en jeugdzorg. Dit betekent voor alle betrokkenen (gezinnen, jongeren, ouderen, gemeente, jeugdzorg) en dus ook voor gemeenten. Om te kunnen beoordelen of niets over het hoofd wordt gezien en alles zorgvuldig wordt ingevoerd hebben we een 'klankbordgroep' ingesteld met ervaringsdeskundigen (jeugdzorg, pleegouders, diaconieën, 'zorgafnemers' etc.)

Samenwerking in de regio
Voor het zomerreces hadden we eerste bijeenkomst tussen PCW-, ChristenUnie- en SGP-fracties in de regio. Interessant om na nieuwe samenstelling fracties (na verkiezingen maart 2014) elkaar weer te ontmoeten. Nieuw en enthousiast 'gemengd' met ervarend. Allen met zelfde doel: tot eer van God en naaste de gemeente besturen en verantwoordelijkheden oppakken. De intensiteit, thema's en frequentie van samenwerking en ontmoetingen mag ik nu uitwerken. Fijn om ervaringen uit te wisselen en elkaar in belang burger en kwaliteit elkaar te informeren.

Peter van den Berg
(Raadslid PCW)

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»