Werkgelegenheidsplan: initiatief uit de samenleving

Geschreven op: | Door: Herman Timmermans

Zojuist is een voor ons dorp belangrijk initiatief gelanceerd: een plan om mensen te helpen aan een nieuw perspectief als het gaat om werk.

Vanochtend is in de mooie kantine van voetbalclub Be Fair tijdens een druk bezochte ontbijtsessie de aftrap gegeven.
Het is de bedoeling dat we gaan werken met een 1 op 1 relatie. Een persoon die een andere ondersteunt die tijdelijk hulp nodig heeft. Vanuit persoonlijk commitment en warmte. Dat idee van de menselijke maat, van persoonlijke hulp, van mensen voor mensen, van mensen perspectief bieden, dat is prachtig. Ik heb met overtuiging dit project in Waddinxveen mogen opzetten en overdragen aan een nieuw bestuur. Het wordt een mooi project van Waddinxveners, voor Waddinxveners.

Het is ook een project wat past bij mijn politieke overtuiging. Namelijk dat mensen in dit dorp zelf problemen helpen oplossen. Daar staat Waddinxveen bekent om, en daar kunnen initiatieven aan worden toegevoegd. De overheid is daarbij niet de voortrekker, de regisseur, maar een partner die indien nodig meedenkt en meehelpt. Dat is ook de lijn van de PCW: de sterktes in de samenleving versterken, zodat mensen zichzelf en anderen kunnen helpen. De overheid kan dat mogelijk ondersteunen. De PCW is een politieke partij, maar ook een beweging in de samenleving. Personen gerelateerd aan de PCW die zeg maar buiten de politiek om, initiëren ondersteunen die goed zijn voor de samenleving. Voor de hele samenleving en dus voor en door alle Waddinxveners.

Herman Timmermans
(fractievoorzitter PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»