Blog Henegouwerweg

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

N207  van 80 kilometer per uur naar 60 kilometer per uur
Al jaren is de Henegouwerweg een provinciale weg waar veel ongevallen plaatsvinden. Tussen 2014 en 2019 zijn er volgens de STAR 61 geregistreerde ongevallen. (volgens omwonenden zijn dit er nog meer)

Het gaat specifiek om de Henegouwerweg gelegen tussen het gouweaquaduct en de Henegouwernesse. 1,07 KM waar men 80 kilometer per uur mag rijden. Namens de PCW hebben we hier al middels schriftelijke vragen aandacht voor gevraagd aan het college. Het lastige aan dit dossier is dat de Henegouwerweg in het eigendom en beheer van de provincie is. Dat maakt dat we ons als gemeente beperkt voelen in onze bevoegdheden om zelfstandig maatregelen uit te voeren. Inmiddels zijn er veel overleggen gevoerd tussen inwoners, gemeente en provincie. Ondanks al deze overleggen laten concrete maatregelen nog steeds op zich wachten. Daardoor hebben we als PCW het initiatief genomen om een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen.

In deze motie verzoeken wij de wethouder opnieuw in gesprek te gaan met de provincie (gedeputeerde van verkeer en vervoer) en de uitkomsten van dit gesprek terug te koppelen. Doordat dat motie door alle partijen is meeondertekent geven we een krachtig signaal af aan de provincie. We verwachten dat de provincie de signalen vanuit de inwoners van Waddinxveen serieus neemt, en maatregelen gaat nemen. Verlagen van de snelheid, en bewaking van de weg. Voordat de provincie met de Programmatische Aanpak Gouwe gaat starten. Ook hebben we de burgemeester gevraagd te handhaven op de snelheid door –via de politie-  gebruik te maken van mobiele verkeerscontroles door verkeershandhavingsteams.

 

Wordt vervolgd!

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»