Een boom voor elk huishouden

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Meer bomen in Waddinxveen. De PCW vroeg daar om, tijdens de behandeling van de begroting 2020-2023.

Verder hoeft kinderboerderij Dierendal niet te sluiten en Stichting Vonk kan doorgaan met het aanbieden van cultuureducatie. Het college kreeg complimenten voor de moeilijke bezuinigingsoperatie in het sociaal domein. Maar er werden ook een paar fikse tikken op de vingers uitgedeeld voor onnodige bezuinigingen.

 

Nu dweilen

‘Waddinxveen moet bezuinigen!’ ‘Miljoenentekort in Jeugdzorg!’ Dat waren de krantenkoppen in het voorjaar van 2019.

De PCW constateerde dat het college aan het tekort op zich niet zoveel kon doen, maar vond dat het wel eerder opgemerkt had kunnen en moeten worden. Dan was het oplopende tekort mogelijk ook eerder beperkt.

Wij vroegen het college eerst orde op zaken te stellen en dan pas te kijken waarop er bezuinigd moest worden. Eerst de kraan dicht, dan dweilen, was ons motto.

Mede door forse druk vanuit de raad, is het college hard aan het werk gegaan om verbeteringen door te voeren. Het tekort lijkt nu onder controle. De kraan is dicht en er wordt gedweild.

 

Dierendal en Vonk

Groot was de verontwaardiging toen bleek dat Dierendal en Vonk zo ernstig gekort zouden worden, dat ze over een jaar of twee zouden moeten sluiten. CDA en PCW hebben samen het initiatief genomen om deze en andere bezuinigingen terug te draaien. Andere fracties sloten zich daarbij aan en uiteindelijk ontstond er raadsbreed overeenstemming: er zou niet gekort worden.

De PCW heeft het college opgeroepen beter te communiceren en zich te gedragen als betrouwbare overheid. Je kan niet in het coalitieakkoord zetten dat er meer geld voor Dierendal komt en de kinderboerderij vervolgens de nek omdraaien.

“We doen dit omdat we moeten bezuinigen en omdat het hebben van een kinderboerderij geen wettelijk taak is”, zei het college.

“Kan best”, zei de raad, maar wij vinden Dierendal zo belangrijk voor Waddinxveen dat wij hierop niet willen bezuinigen.”

 

OZB-verhoging en verhoging toeristenbelasting beperkt

De coalitiepartijen wilden de Onroerende Zaak Belasting (OZB) verhogen om het tekort in de Jeugdzorg terug te dringen. “Niet doen”, zei de PCW. “Eerst kijken of je op je uitgaven kunt bezuinigen, en pas als je met je rug tegen de muur staat, ga je een OZB-verhoging vragen van inwoners. Er wordt nu te makkelijk aan die OZB-knop gedraaid.”

Door voortdurende druk van de PCW, gesteund door het CDA is het gelukt de OZB-verhoging te beperken. De raad heeft besloten dat alleen in 2020 de OZB met 1,5 % stijgt. Vanaf 2021 wordt de OZB voor de resterende raadsperiode niet verhoogd.

Verder besloot de raad tot een verhoging van de toeristenbelasting met een kwart, in plaats van die te verdubbelen.

 

Niet bezuinigen op kwetsbaren in de samenleving

Het college was van plan om te stoppen met een subsidie op een collectieve zorgverzekering voor minima (mensen met een bijstandsuitkering). Daardoor zouden die een hogere premie moeten gaan betalen vanaf 2021. Het is nog niet zover, maar de PCW heeft de wethouder opgeroepen om met een goed plan te komen, zodat de premie niet omhoog gaat. Daarvoor heeft hij nog een jaar de tijd. Als de wethouder geen goed plan heeft, zal de PCW bij de volgende begroting alles doen om ook deze bezuiniging ongedaan te maken. Want bezuinigen op de kwetsbaren in de samenleving, doe je niet.

 

Tweeduizend bomen erbij

De PCW strijdt al jaren voor een groener Waddinxveen. Toen wij zelf nog in het college zaten, bereikten we daarmee mooie resultaten. Zo is in die tijd besloten dat de Vredenburghzone wordt aangelegd. Een groene buffer ter grootte van het Gouwebos aan de zuidkant van Waddinxveen, omdat de aanleg van Vredenburghlaan te compenseren.

Ook werd er jaarlijks € 100.000 gereserveerd voor meer groen in het dorp.

De huidige coalitie wilde die € 100.000 niet voor groen maar voor andere dingen gebruiken. De PCW was daarvan fel tegenstander, maar kreeg in juli geen raadsmeerderheid om dit terug te draaien.

Maar nu is het wel gelukt. Waddinxveen krijgt 2000 bomen extra!

Er zijn momenteel 9.500 bomen in Waddinxveen, het Gouwebos en het Bentwoud, niet meegeteld. En er zijn 11.500 huishoudens. De PCW heeft de ambitie om voor elk huishouden een boom te hebben, dus: 2000 extra.

Na wat mitsen en maren vond de hele raad dit een goed idee.

De wethouder moet nu met een plan komen om deze ambitie voor de komende jaren uit te voeren.

Waddinxveen wordt groener!

 

Dit is een samenvatting van de PCW-bijdrage aan de algemene beschouwingen over de begroting 2020-2023. De volledige bijdrage leest u hier.

 

Martijn Kortleven, fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»