Reactie PCW op aantijging advocaat

Geschreven op:

Vandaag verscheen op AD.nl dit artikel: https://www.ad.nl/gouda/kort-geding-over-voormalige-raadhuis-van-waddinxveen-mogelijk-geen-zorgwoningen~a4b270e9/

Dat artikel gaat over het kort geding dat is aangespannen door ontwikkelaar Merwestreek tegen de gemeente Waddinxveen. Advocaat Alexander Klein Hofmeier, die optreedt namens de gemeente Waddinxveen, zegt in zijn pleitnota  dat de PCW-fractie schriftelijke vragen heeft gesteld over de kwestie, die ‘een-op-een uit de koker’ van ontwikkelaar Wim Bijl komen. 

De PCW neemt krachtig afstand van deze aantijging door Klein Hofmeier.

Begin 2018 nam het college van burgemeester en wethouders het besluit dat in het oude gemeentehuis senioren- en zorgwoningen zouden komen. De gemeenteraad vond dat een goed plan. Toen de aanbestedingsprocedure deze zomer plotseling werd afgebroken, was de PCW verrast. 

Daarom hebben wij op 17 september mondeling aan het college gevraagd waarom de aanbesteding beëindigd werd. Met de summiere antwoorden die we kregen, namen we geen genoegen en we stelden op 28 september een serie schriftelijke vragen. Bij de opstelling en inhoud van deze vragen is de heer Bijl op geen enkele wijze betrokken geweest.

We hebben de vragen gesteld omdat we wilden weten waarom de aanbesteding van dit, in onze ogen, mooie project opeens werd beëindigd.

Tot op heden hebben wij geen antwoord gehad op onze vragen. Als reden noemt het college dat de vragen niet beantwoord worden omdat de zaak onder de rechter is.

In werkelijkheid hebben wij onze vragen gesteld ongeveer een week vóórdat het kort geding werd aangespannen.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»